logo
wiedza troska bezpieczeństwo

Ubezpieczenia

Zweryfikuj jakość swoich programów ubezpieczeniowych!

Skontaktuj się z szefem działu audytu – audyt@wtb.com.pl

Ubezpieczenie od utraty zysku (Business Interruption), jest ubezpieczeniem związanym z utratą korzyści , jakie poszkodowany mógłby osiągnąć gdyby szkoda objęta polisą, nie wystąpiła. 

Ubezpieczeniem objęta jest wartość utraconego zysku brutto, wynikającego ze spadku wartości obrotu lub ze wzrostu kosztów działalności. Polisa Business Interruption oferowana jest jako uzupełnienie ochrony ubezpieczeniowej majątku. Szkoda w mieniu powoduje niejednokrotnie przerwę lub zakłócenie w działalności przedsiębiorstwa, czego skutkiem może być właśnie np.: spadek obrotu i zysku, utrata płynności finansowej, utrata rynku, itp.

Polisa Business Interruption zawierana jest w zakresie podstawowym, rozszerzonym lub na bazie all risks. Jest ściśle związana z katalogiem zdarzeń wyszczególnionych w polisie majątkowej. Im szerszy zakres polisy podstawowej, tym większy katalog ryzyk, które spowodują wypłatę odszkodowania.

Korzyści

  • stabilizuje sytuację finansową
  • zabezpiecza szanse osiągnięcia planowanego wyniku finansowego
  • rekompensuje koszty odtwarzania zdolności produkcyjnych i odbudowywania pozycji rynkowej

 

Kancelaria Brokerska WTB Sp. z o.o. 
tel. 65 529 90 90, 529 66 90
tel. kom. 606 11 88 00

wtb@wtb.com.pl

a