logo
wiedza troska bezpieczeństwo

Ubezpieczenia

Zweryfikuj jakość swoich programów ubezpieczeniowych!

Skontaktuj się z szefem działu audytu – audyt@wtb.com.pl

Eksploatacja maszyn wiąże się nierozerwalnie z ryzykiem wystąpienia awarii lub uszkodzenia. Ubezpieczenie od awarii maszyn (tzw. MB – Machinery Breakdown) chroni maszyny i urządzenia... 

...od szkód mechanicznych oraz elektrycznych powstałych w trakcie pracy i postoju, podczas demontażu oraz przemieszczania na terenie zakładu w celu konserwacji lub naprawy, a także od szkód powstałych wskutek przerwy lub zakłócenia w dostarczeniu, bądź dostarczenia do maszyny/urządzenia energii o niewłaściwych parametrach, bądź spowodowanych niewłaściwą obsługę, błędem operatora czy nieumiejętną konserwacją.

Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od uszkodzeń jest produktem typu All Risk, co oznacza, że obejmuje ochroną szkody materialne powstałe wskutek różnego rodzaju awarii mechanicznych lub elektrycznych, z wyjątkiem wyraźnie wyłączonych z zakresu polisy. Ubezpieczający może zmienić zakres polisy MLOP poprzez włączenie klauzul dodatkowych, w zależności od indywidualnych potrzeb.

Korzyści!

Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii chroni przed ryzykami wewnętrznymi. Ochrona obejmuje zdarzenia, które nie mogą zostać pokryte z gwarancji producenta oraz szkody spowodowane działaniem człowieka, wadami produkcyjnymi i błędami konstrukcyjnymi, eksploatacją czy niewłaściwą obsługą, na przykład:

  • ochrona przed błędami z wadliwej obsługi urządzenia, braku ostrożności, kwalifikacji
  • ochrona na wypadek wybuchu fizycznego
  • ochrona na wypadek błędów popełnionych podczas montażu maszyny
  • ochrona na wypadek niewłaściwych parametrów prądu zasilania, przepięcia, czy skutków uderzenia pioruna,

 

Kancelaria Brokerska WTB Sp. z o.o. 
tel. 65 529 90 90, 529 66 90
tel. kom. 606 11 88 00

wtb@wtb.com.pl

a