logo
wiedza troska bezpieczeństwo

Ubezpieczenia

Zweryfikuj jakość swoich programów ubezpieczeniowych!

Skontaktuj się z szefem działu audytu – audyt@wtb.com.pl

Ubezpieczenie sprzętu i maszyn budowlanych od wszelkich zdarzeń [Contractors Plant Machinery] obejmuje ochroną sprzęt i maszyny przedsiębiorcy po przyjęciu ich do eksploatacji.

Przedmiotem ubezpieczenia są maszyny budowlane, sprzęt, wyposażenie oraz zaplecze budowy. Polisę można rozszerzyć o ochronę maszyn podczas poruszania się po drogach publicznych lub podczas ich przewożenia. Ubezpieczenie CPM skierowane jest do firm i osób fizycznych - właścicieli maszyn i sprzętu budowlanego.

Korzyści!

W ramach tego ubezpieczenia polisa CPM pozwala objąć ochroną następujące rodzaje sprzętu i maszyn sprzęt i wyposażenie budowlane [dźwigi, koparki, spycharki, betoniarki, etc.] Szkody, za które towarzystwo ponosi odpowiedzialność to m.in.:

  • kradzież z włamaniem, rabunek z placu budowy lub miejsca postoju maszyny,
  • zniszczenie przez osoby trzecie,
  • szkody związane z warunkami atmosferycznymi np. uderzenie pioruna, osunięcie się ziemi
  • błędy w obsłudze maszyn, kolizje z innymi maszynami na placu budowy, wpadnięcie do wykopu, czy przewrócenie się maszyny

 

Kancelaria Brokerska WTB Sp. z o.o. 
tel. 65 529 90 90, 529 66 90
tel. kom. 606 11 88 00

wtb@wtb.com.pl

a