logo
wiedza troska bezpieczeństwo

Ubezpieczenia

Zweryfikuj jakość swoich programów ubezpieczeniowych!

Skontaktuj się z szefem działu audytu – audyt@wtb.com.pl

Ubezpieczenia prac budowlano-montażowych CAR/EAR zawierane są przez przedsiębiorstwa budowlane, generalnych wykonawców robót budowlanych, inwestorów i inwestorów zastępczych lub właścicieli nowo powstających obiektów.

Ubezpieczenie CAR/EAR zawierane jest na cały okres prowadzenia prac, od robót związanych z budową fundamentów, do ostatecznego odbioru inwestycji, włączając w to testy urządzeń i okres konserwacji. Ubezpieczenie jest ubezpieczeniem dobrowolnym zawieranymi na wniosek stron kontraktu. Trudno jednak dziś sobie wyobrazić realizację budowy bez zabezpieczenia kontraktu odpowiednimi ubezpieczeniami. W zamówieniach publicznych ubezpieczenie to stanowi już praktycznie warunek obligatoryjny.

Ubezpieczenia CAR/EAR dzielimy na:

  • ubezpieczenia ryzyk budowy (CAR, ang. Erection All Risk), zwaną również ubezpieczeniem wykonawców od wszelkich ryzyk związanych z realizacją prac budowlanych,
  • ubezpieczenie ryzyk montażu (EAR, ang. Contractors’ All Risk), obejmującą ochroną ubezpieczeniową ryzyka związane z montażem wszelkiego rodzaju maszyn mechanicznych, elektrycznych, ciągów technologicznych itd

Korzyści!

Ubezpieczenia prac budowlano-montażowych CAR/EAR zabezpieczają wykonawców kontraktów budowlanych przed wystąpieniem szkód, wypadków, katastrof budowlanych, utratą zysku lub odpowiedzialnością finansową. Polisa CAR/EAR obejmuje ochroną cały proces inwestycyjny polegający na budowie lub montażu nowego obiektu budowlanego, czy instalacji maszyny, obejmuje odpowiedzialność cywilną wykonawców kontraktu budowlanego w stosunku do osób trzecich, chroni zysk, który mógłby zostać utracony przez inwestora w przypadku powstania opóźnień w uruchomieniu działalności obiektu.

 

 

Kancelaria Brokerska WTB Sp. z o.o. 
tel. 65 529 90 90, 529 66 90
tel. kom. 606 11 88 00

wtb@wtb.com.pl

a