logo
wiedza troska bezpieczeństwo

Ubezpieczenia

Zweryfikuj jakość swoich programów ubezpieczeniowych!

Skontaktuj się z szefem działu audytu – audyt@wtb.com.pl

W relacjach gospodarczych coraz częściej wierzyciel (np. zamawiający w postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego) wymaga specjalnego zabezpieczenia swoich interesów. 

W takich przypadkach kontrahent może złożyć zabezpieczenie w formie gwarancji ubezpieczeniowej. Istotą gwarancji ubezpieczeniowych jest zobowiązanie Gwaranta (TU) polegające na wypłacie określonej kwoty sumy gwarancyjnej w sytuacji nie wywiązania się z zobowiązania przez podmiot w imieniu, którego gwarancja została wystawiona (Wykonawca) wobec swojego kontrahenta (Beneficjent gwarancji).  

Gwarancje takie mogą zabezpieczać różne etapy procesu inwestycyjnego. Najpopularniejsze gwarancje ubezpieczeniowe to:

Korzyści!

Gwarancje ubezpieczeniowe zwiększają płynność finansową wykonawcy:

  • wykonawca nie musi angażować własnych środków finansowych
  • wykonawca może uczestniczyć w wielu przetargach jednocześnie
  • wykonawca może zainwestować uwolnione środki finansowe w inne przedsięwzięcia
  • wykonawca ma możliwość uzyskania pełnej zapłaty za wystawione faktury, bez jakichkolwiek potrąceń
  • gwarancje potwierdzają wiarygodność wykonawcy
  • gwarancje nie zmniejszają zdolności kredytowej wykonawcy (limitu kredytowego w banku)

Kancelaria Brokerska WTB Sp. z o.o. 
tel. 65 529 90 90, 529 66 90
tel. kom. 606 11 88 00

wtb@wtb.com.pl

a