logo
wiedza troska bezpieczeństwo

Ubezpieczenia

Zweryfikuj jakość swoich programów ubezpieczeniowych!

Skontaktuj się z szefem działu audytu – audyt@wtb.com.pl

Ubezpieczenie kredytu kupieckiego zwane również ubezpieczeniem wierzytelności handlowych przeznaczone jest dla przedsiębiorców oferujących swoim klientom odroczone terminy płatności.

Ubezpieczenie kredytu kupieckiego chroni firmę przed nieplanowanymi, nagłymi stratami, jakie mogą pojawić się w związku z brakiem płatności ze strony kontrahenta. Ubezpieczenie należności pozwala skutecznie zarządzać ryzykiem handlowym i politycznym. Wiąże się z wypłatą odszkodowania za straty poniesione w wyniku nieuregulowania płatności z tytułu kredytu kupieckiego.

Umowa ubezpieczenia obejmuje ryzyka:

  • niewypłacalności klientów ubezpieczającego [upadłość]
  • przewlekłej zwłoki w regulowaniu należności

Korzyści!

Ubezpieczenie kredytu kupieckiego zapewnia:

  • zwiększenie bezpieczeństwa w relacjach handlowych,
  • zwiększenie konkurencyjności poprzez oferowanie kontrahentom lepszych warunków rozliczeń,
  • zabezpieczenie przed ryzykiem niewypłacalności kontrahenta
  • transfer ryzyka niewypłacalności odbiorców na Ubezpieczyciela
  • zwiększenie wiarygodności wobec banków i innych instytucji finansowych,
  • zmniejszenie rezerw na straty należności,
  • poprawa płynności finansowej,

Kancelaria Brokerska WTB Sp. z o.o. 
tel. 65 529 90 90, 529 66 90
tel. kom. 606 11 88 00

wtb@wtb.com.pl

a