logo
wiedza troska bezpieczeństwo

Ubezpieczenia

Zweryfikuj jakość swoich programów ubezpieczeniowych!

Skontaktuj się z szefem działu audytu – audyt@wtb.com.pl

Ubezpieczenie zdrowotne zagranicznych podróży służbowych [polisa MKL „Międzynarodowe Koszty Leczenia”] to oferta ubezpieczeń dedykowanych dla firm transportowych.

Polisa MKL „Międzynarodowe Koszty Leczenia” stanowi uzupełnienie dla ochrony wynikającej z Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), czyli świadczeń zdrowotnych, których koszty pokrywa państwo. Zakres tych świadczeń regulują ustawodawstwa poszczególnych państw. Oznacza to, że jeżeli ustawodawstwo danego państwa przewiduje koszty współpłacenia za dane świadczenie, to mimo posiadania ważnego dokumentu EKUZ zobowiązani jesteśmy je ponieść i nie podlegają one zwrotowi. EKUZ ponadto honorowany jest tylko w placówkach medycznych, które działają w ramach powszechnego systemu opieki zdrowotnej, nie obejmują prywatnych placówek. W praktyce ochrona w ramach EKUZ jest ograniczona.

Analizując kwestię zasadności ponoszenia dodatkowych kosztów ubezpieczeń zdrowotnych dla zagranicznych podróży służbowych [w ramach polisy MKL „Międzynarodowe Koszty Leczenia”], należy pamiętać, że zgodnie z ustawą to pracodawca ponosi koszty leczenia związane z nagłym zdarzeniem podczas wyjazdu służbowego pracownika, którego skutkiem jest uszczerbek na zdrowiu lub śmierć.

Miło nam poinformować, że Partnerem Kancelarii Brokerskiej WTB w programie MKL [Międzynarodowych Kosztów Leczenia] jest światowy lider w ubezpieczeniach podróży typu „Corporate Travel”, posiadający własną, ogólnoświatową sieć assistance!

Dzięki temu oferty ubezpieczeń MKL wraz z zakresem ochrony otrzymasz od nas od… ręki! Skontaktuj się z nami [kliknij]

 

Korzyści z posiadania Polisy MKL

Zakres ubezpieczenia MKL [Międzynarodowe Koszty Leczenia] pokrywa m.in.:

  • Koszty leczenia [szpitalnego, ambulatoryjnego, usług stomatologicznych, naprawy lub zakupu wózków inwalidzkich, protez]b
  • Assistance [organizacja transportu medycznego oraz transportu do kraju, pokrycie kosztów osoby towarzyszącej, pomoc prawna]c
  • NNW [ z tytułu uszczerbka na zdrowiu lub śmierci]
  • Koszty ratownictwa oraz poszukiwań
  • Koszty skutków biernego uczestnictwa w aktach terroryzmu

Uwaga:

Posiadanie przez pracodawców wykupionych polis MKL, stanowi coraz częściej dodatkowy atut doceniany przez kierowców na etapie rekrutacji!

Kancelaria Brokerska WTB Sp. z o.o. 
tel. 65 529 90 90, 529 66 90
tel. kom. 606 11 88 00

wtb@wtb.com.pl

a