logo
wiedza troska bezpieczeństwo

Ubezpieczenia

Zweryfikuj jakość swoich programów ubezpieczeniowych!

Skontaktuj się z szefem działu audytu – audyt@wtb.com.pl

Głównym zadaniem ubezpieczeń majątkowych jest ochrona mienia ubezpieczonego przed finansowymi skutkami zniszczenia bądź utraty majątku ruchomego lub nieruchomości.

Ochroną ubezpieczeniową można objąć następujące składniki majątku:

 • budynki, budowle, lokale wraz z wyposażeniem
 • nakłady inwestycyjne
 • nakłady poniesione na adaptację lokalu
 • maszyny, urządzenia oraz wyposażenie
 • środki obrotowe
 • towar w magazynie, surowce, półprodukty
 • elektronika – stacjonarna i przenośna
 • oprogramowanie
 • gotówka
 • w lokalu i w transporcie od kradzieży oraz rabunku
 • mienie w transporcie – cargo

Każda umowa ubezpieczenia majątkowego może zawierać indywidualne warunki odpowiednio dostosowane do ryzyka związanego z rodzajem prowadzonej działalności przez ubezpieczonego.

Należyty dobór zakresu ubezpieczenia ma istotne znaczenie w prawidłowym zabezpieczeniu funkcjonowania firmy oraz pozwala uniknąć niepotrzebnych kosztów.

Korzyści!

Ubezpieczenie majątkowe zabezpiecza mienie na wypadek szkód spowodowanych:

 • ogniem i innymi zdarzeniami losowymi
 • w zakresie All Risks - tzw. od wszystkich ryzyk za wyjątkiem wyłączonych w umowie
 • kradzieżą z włamaniem i rabunkiem
 • pozostałe niewymienione

Kancelaria Brokerska WTB Sp. z o.o. 
tel. 65 529 90 90, 529 66 90
tel. kom. 606 11 88 00

wtb@wtb.com.pl

a