logo
wiedza troska bezpieczeństwo

Ubezpieczenia

Zweryfikuj jakość swoich programów ubezpieczeniowych!

Skontaktuj się z szefem działu audytu – audyt@wtb.com.pl

Obszar ubezpieczeń komunikacyjnych powiązany jest z ruchem lądowym odbywającym się przy użyciu pojazdów mechanicznych.Ubezpieczenia komunikacyjne możemy podzielić na obowiązkowe i dobrowolne.

Obowiązkowe ubezpieczenie

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej (tak zwane ubezpieczenie OC) jest obowiązkowym ubezpieczeniem dla każdego posiadacza pojazdu mechanicznego w celu ubezpieczenia go od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdu.

Dobrowolne ubezpieczenia

Ubezpieczenie Autocasco (tak zwane ubezpieczenie AC), którego zawarcie zależy tylko od właściciela pojazdu. Przedmiotem umowy są pojazdy zarejestrowane w RP zgodnie z przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym.

Polisa autocasco ma na celu wypłatę odszkodowania w przypadkach, gdy: o właściciel pojazdu sam ponosi winę za uszkodzenie samochoduo sprawca szkody jest nieznanyo uszkodzenia są skutkiem zderzenia ze zwierzętamio pojazd został skradziony o pojazd został uszkodzony w wyniku działania żywiołów (np. powodzi, wybuchu, pożaru).

Korzyści!

W ramach dobrowolnych ubezpieczeń komunikacyjnych dostępne są również ubezpieczenia typu:

  • Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków kierowcy i pasażerów pojazdów mechanicznych (tak zwane ubezpieczenie NNW)
  • Ubezpieczenie Assistance Komunikacyjne
  • Ubezpieczenie Ochrony Prawnej
  • Ubezpieczenie Kosztów Leczenia za Granicą
  • Ubezpieczenie Bagażu i Rzeczy Osobistych podróżujących osób

Kancelaria Brokerska WTB Sp. z o.o. 
tel. 65 529 90 90, 529 66 90
tel. kom. 606 11 88 00

wtb@wtb.com.pl

a