logo
wiedza troska bezpieczeństwo

Ubezpieczenia

Zweryfikuj jakość swoich programów ubezpieczeniowych!

Skontaktuj się z szefem działu audytu – audyt@wtb.com.pl

Zakres obowiązkowego Ubezpieczenia OC Rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego i obowiązkowego ubezpieczenia budynków rolnych w gospodarstwach rolnych regulują ustawy. 

Zakres obowiązkowego Ubezpieczenia OC Rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego i obowiązkowego ubezpieczenia budynków rolnych w gospodarstwach rolnych regulują ustawy: Ustawa o Ubezpieczeniach Obowiązkowych, Ustawa o Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

W ramach ubezpieczeń rolnych występują:

  • obowiązkowe Ubezpieczenie OC Rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego
  • obowiązkowe Ubezpieczenie Budynków Rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego
  • Ubezpieczenie Mienia Ruchomego
  • Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków [NNW Rolników]

Uwaga:

Mienie ruchome zgromadzone w gospodarstwie rolnym można również objąć ochroną przed takimi zdarzeniami, jak:

  • ogień
  • powódź
  • huragan
  • kradzież

Kancelaria Brokerska WTB Sp. z o.o. 
tel. 65 529 90 90, 529 66 90
tel. kom. 606 11 88 00

wtb@wtb.com.pl

a