logo

Broker to profesjonalista, który dzięki doświadczeniu i wiedzy z prawa ubezpieczeniowego wyrównuje szanse Klienta w relacjach z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi, zwiększając pewność wypłaty odszkodowań.

 

od 25 lat skutecznie chronimy Klientów!

Skuteczna ochrona biznesu zaczyna się od rzetelnej oceny i audytu, których rezultatem jest indywidualnie przygotowana polisa ubezpieczeniowa, zawierająca specyficzne klauzule i wyłączenia.

 

Likwidacja szkód to… sztuka!

Skomplikowane otoczenie prawne współczesnego biznesu wymaga szerokiej wiedzy niezbędnej do skutecznego zarządzania firmą, we wszystkich jej wymiarach.Jednym z najważniejszych są zagregowane kompetencje w obszarze ochrony biznesu, czyli Risk Management i zapobiegania konsekwencjom wydarzeń, które mogą prowadzić firmy na skraj bankructwa lub zahamować ich rozwój.

Doświadczenie z gwarancją na odszkodowanie

 

Skuteczne zarządzanie ryzykiem wymaga więc szerokiej wiedzy prawnej i ubezpieczeniowej oraz stałego monitorowania zachodzących zmian. Broker wspiera firmy w minimalizowaniu wszelkich czynników ryzyka, w profesjonalnym zarządzaniu bezpieczeństwem w czasie.

 

Risk Management = Success Management

Broker Ubezpieczeniowy • Ubezpieczenia dla Firm

UPS… coś poszło nie tak! 

Ale nie martw się, z nam jesteś bezpieczny także tu!

Wystarczy, że klikniesz w odpowiedni link:

I nie zapominaj! Przezorny ubezpieczony przez….WTB

 

Skuteczna ochrona biznesu zaczyna się od rzetelnej oceny i audytu, których rezultatem jest indywidualnie przygotowana polisa ubezpieczeniowa, zawierająca specyficzne klauzule i zapisy szczególne. 

Jakość przygotowanej polisy bezpośrednio determinuje szybkość i skuteczność procesu likwidacji szkody ubezpieczeniowej. To dlatego, w Kancelarii Brokerskiej WTB, najważniejszym wydziałem jest Dział Likwidacji Szkód, który tworzy zespół doświadczonych brokerów ubezpieczeniowych oraz radców prawnych z wieloletnim doświadczeniem, w zakresie konstruowania szczegółowych zapisów umów, egzekucji praw i należności w toku postępowania likwidacyjnego.

Zespół z Działu Likwidacji Szkód przygotowuje w imieniu Klienta wszelkie dokumenty, niezbędne dla zakładu ubezpieczeń w celu zajęcia merytorycznego stanowiska w przedmiocie zgłoszonych roszczeń.

Kompleksowa pomoc działu polega na sporządzaniu wszelakiego rodzaju pism w toku likwidacji danej szkody, w tym odwołań od decyzji merytorycznych, a przede wszystkim pozwala na uniknięcie błędów formalnych.

Likwidacja szkód poza granicami kraju

Kancelaria Brokerska WTB posiada duże doświadczenie w likwidacji szkód poza granicami kraju. Nasi specjaliści posługują się językiem angielskim z zakresu prawa i ubezpieczeń. Współpracujemy ponadto z doświadczonymi w tym obszarze tłumaczami.

W 2019 roku uzyskaliśmy większe możliwości operacyjnego działania w obszarze likwidacji szkód. W ramach Spółdzielni CONECTO BROKER wykorzystujemy wsparcie specjalistów ds. likwidacji szkód z ogromnym doświadczeniem w różnych sektorach gospodarki.

Poznaj CONECTO - www.conectobroker.pl  CONECTO BROKER

 

Wiemy, że sprawna likwidacja szkód często decyduje o dalszym przetrwaniu firmy, dlatego w razie potrzeby nasi specjaliści pozostają do dyspozycji Klientów przez 24 godziny na dobę!

fot szkody

Ubezpieczenia podstawowe:

  Ubezpieczenia specjalistyczne:

   fot ubezp

   Przedmiotem usług Kancelarii Brokerskiej WTB jest zawieranie i wykonywanie umów ubezpieczenia w imieniu Klientów oraz pośredniczenie przy zawieraniu umów ubezpieczenia, a w szczególności:

   • Przeprowadzenie audytu obowiązujących umów ubezpieczenia
   • Ocena aktualnego poziomu bezpieczeństwa
   • Przeprowadzenie analizy ryzyk i kluczowych zagrożeń klienta
   • Zbadanie rynku ubezpieczeń celem pokrycia ryzyka zapewniającego najlepszą i skuteczną ochronę ubezpieczeniową klienta
   • Tworzenie indywidualnych programów ubezpieczeniowych
   • Negocjacje warunków i kosztów ubezpieczeń z towarzystwami ubezpieczeniowymi, w tym proponowanie odpowiednich klauzul oraz warunków dodatkowych
   • Kompleksowa pomoc w opracowywaniu treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia – w przypadku zamówień publicznych oraz aktywne uczestnictwo przy wyborze ofert, jako profesjonalny doradca
   • Objęcie pełną ochroną, nadzór nad terminami rat 
   • Obsługa likwidacji szkód, mająca na celu skuteczne działanie w kierunku otrzymania należnych odszkodowań
   • Współpraca z rzeczoznawcami
   • Przygotowanie procedury w przedmiocie wznowienia obowiązywania dotychczasowych umów ubezpieczenia (sporządzanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, składanie zapytań ofertowych do zakładów ubezpieczeń)
   • Systemowe przygotowanie do działania w kryzysie, tj. wprowadzenie procedur ubezpieczeniowych, które pozwalają na szybką identyfikację nowych ryzyk, weryfikację dotychczasowej ochrony, szkolenie pracowników oraz przekazanie niezbędnych narzędzi do postępowania w sytuacjach kryzysowych.
   • Rekomendacje w zakresie rozwoju ochrony ubezpieczeniowej oraz bieżąca analiza rynku ubezpieczeń i dostępnych produktów w celu stałego zwiększania strefy bezpieczeństwa Klient 

   fot misja

   Oferujemy ponadto następujące świadczenia:

   • Reprezentację procesową
   • Tłumaczenia dokumentów z zakresu ubezpieczeń
   • Samochody zastępcze

     

   Ubezpieczenia Flotowe / Warszawa

   Ponad 500 tys. zł oszczędności w okresie trzech lat, to rezultat współpracy z Kancelarią Brokerską WTB. O tyle przepłaciłbym za ubezpieczenia, korzystając nadal z „wyjątkowych ofert” przygotowywanych „tylko dla mnie”, przez agenta ubezpieczeniowego, byłego już „kolegę”. Jacek W. Właściciel firma transportowa, woj. mazowieckie  lipiec 2020

   Grupowe Ubezpieczenie Zdrowotne / Poznań

   Kancelaria Brokerska WTB przygotowała dla nas gruntowną analizę potrzeb ubezpieczeniowych oraz wynegocjowała program zdrowotny uwzględniający specyfikę produkcyjną i możliwe zagrożenia. Kompleksowe podejście i przekonujące analizy doprowadziły do uporządkowania kwestii ubezpieczeń zdrowotnych, a dzięki dedykowanemu opiekunowi, zarządzanie polisami stało się bezproblemowe Marcjanna L. Dyrektor - firma produkcyjna (700 osób) woj. wielkopolskie czerwiec 2020

   Ubezpieczenie Business Interruption / Warszawa

   W rezultacie doradztwa ze strony Kancelarii WTB, wykorzystujemy ubezpieczenie od utraty zysku tj. polisę Business Interruption do zabezpieczania kontraktów zagranicznych. Jedyny przypadek uruchomienia polisy pokazał, że brokerzy w sposób profesjonalny skonstruowali umowę, a roszczenie zostało uznane pozytywnie. Daniel  D. Dyrektor Finansowy - firma produkcyjna woj. mazowieckie kwiecień 2020

   Ubezpieczenie Kredytu Kupieckiego / Poznań

   Do ubezpieczenia kredytu kupieckiego Kancelaria WTB przekonała nas w 2016 roku i dziś  jest to polityka stosowana rutynowo. Z jednej strony zabezpiecza nas przed ryzykiem niewypłacalności kontrahenta, z drugiej dzięki procesowi poznajemy jego możliwości finansowe i ogólną wiarygodność. Pozwala to „omijać szerokim  łukiem” podmioty, których wypłacalność rodzi wątpliwości. Dorota W.   Dyrektor Finansowy - Firma produkcyjna   woj. wielkopolskie luty 2020

   Ubezpieczenia Jednostek Samorządu Terytorialnego / Wielkopolska

   Jako jednostka samorządu terytorialnego zaprosiliśmy Kancelarię Brokerską WTB do okresowego audytu bezpieczeństwa ubezpieczeniowego, by zweryfikować jakość posiadanych programów oraz sprawdzić możliwość optymalizacji kosztów ubezpieczeniowych. Audyt konieczność opracowania jednego scentralizowanego programu obejmującego wszystkie rozproszone dotąd jednostki organizacyjne oraz zakłady komunalne, doprecyzowania zakresów i uproszczenia procesu zarządzania polisami. Rezultatem audytu było zwiększenie realnej ochrony, przy znaczącym zmniejszeniu rocznych składek.  Kamila R. Naczelnik woj. wielkopolskie  grudzień 2019

   Ubezpieczenia Flotowe / Łódź

   Kancelaria WTB pomogła nam w likwidacji szkody na terenie Francji. Mimo, że nie byliśmy jej Klientem, podjęli się zadania natychmiast i z dużym zaangażowaniem, włącznie z bezpośrednim kontaktem z lokalną Policją. Przyniosło to szybkie rozwiązanie problemu i wznowienie transportu „krytycznego” dla Klienta, a także bezproblemowe odzyskanie odszkodowań od ubezpieczyciela. WTB zawsze będzie kojarzyło nam się z ludźmi profesjonalnymi, a przede wszystkim pełnymi empatii.  Katarzyna Ch. Kierownik Transportu firma transportowa, woj. łódzkie  listopad 2019

   Gwarancje Ubezpieczeniowe / Poznań

   Potrzeba gwarancji pojawiła się przy pierwszym dużym kontrakcie, realizowanym dla międzynarodowego klienta. Kontakt z WTB, znaleziony w internecie, okazał się bardzo pomocny. Brokerzy przeprowadzili mnie przez wszystkie procedury, wyjaśniając w sposób jasny zawiłości formalne i pomagając przy przygotowaniu dokumentów. Można powiedzieć, że ten kontrakt scementował naszą współpracę, która trwa już trzeci rok Paweł K. Właściciel - Firma budowlana woj. wielkopolskie sierpień 2019

   Ubezpieczenia Majątkowe / Poznań

   Do momentu rozpoczęcia współpracy z kancelarią WTB, nie mieliśmy świadomości, że z zakładami ubezpieczeń można negocjować nie tylko stawki, ale i zakresy ochrony, w tym dostosowywać zapisy do specyfiki produkcyjnej także w przypadku produkcji niszowej. Dzięki scentralizowaniu potrzeb ubezpieczeniowych i jednemu programowi, kancelaria wynegocjowała oczekiwany zakres ochrony, a dodatkowo zmniejszyła ogólne koszty ubezpieczeń. Waldemar Sz.  Dyrektor - firma produkcyjna  woj. wielkopolskie czerwiec 2019

   Ubezpieczenia Majątkowe / Wielkopolska

   Broker, brokerowi nierówny. Uświadomił nas o tym audyt ubezpieczeń majątku przedsiębiorstwa, wykonany przez Kancelarię WTB. Otrzymaliśmy prawie 200 stronicowy raport bardzo analitycznego materiału, który szeroko nakreślał wyzwania ubezpieczeniowe dla zakładu. Przejrzyste rekomendacje ułatwiły z kolei proces decyzyjny i pozwoliły zaoszczędzić na składkach ponad 30% kosztów rocznych. Po raz pierwszy mieliśmy poczucie, że dokonaliśmy świadomych wyborów i wiemy, za co płacimy. Kamil R. Dyrektor - firma produkcyjna (sektor stalowy) woj. wielkopolskie czerwiec 2019

   Ubezpieczenia Budowlane / Wrocław

   Jestem bardzo zadowolony z usług brokerskich prezentowanych przez WTB,  przy polisach CAR EAR. Broker jasno uświadomił mnie o wszystkich możliwościach i zagrożeniach. Sporo czasu poświęciliśmy na klauzule dodatkowe i wyłączenia oraz doprecyzowanie limitów. Dzięki doradztwie, ochronę rozszerzyliśmy o dodatkowe polisy jak ALOP, czy DSU, o których nawet nie miałem pojęcia. Po raz pierwszy mam poczucie, że kontrakt został profesjonalnie zabezpieczony i wiem, za co płacę.  Polecam korzystanie z usług brokerskich Ryszard P.Kierownik Robót - Firma budowlana woj. dolnośląskie maj 2019

   Ubezpieczenia Rolne / Wielkopolska

   Ubezpieczenie fermy brojlerów powierzyłem brokerowi WTB na podstawie opinii innego hodowcy. Powiem krótko: znają się na rzeczy! Roman  G. Hodowca - Ferma rodzinna woj. wielkopolskie kwiecień 2019

   Ubezpieczenie Flotowe / Poznań

   Kancelaria WTB ubezpiecza nasz tabor oraz kierowców od wielu lat, w pełnym zakresie ubezpieczeń (OCP, OCPD, MKL, inne). Współpracujemy przede wszystkim ze względu na sprawność i skuteczność przy likwidacji szkód. W tym obszarze Kancelaria przedstawia najwyższy profesjonalizm, niejednokrotnie udowadniając, że nie ma rzeczy niemożliwych. Łukasz N. Dyrektor Logistyki - firma transportowa woj. wielkopolskie marzec 2019

   Ubezpieczenie Flotowe / Wrocław

   Kancelaria Brokerska WTB jest trzecią firmą z obszaru ubezpieczeń, z którą współpracujemy, ale pierwszym brokerem. To dzięki WTB dowiedzieliśmy się jak powinno wyglądać zarządzanie ubezpieczeniami i poznaliśmy różnicę między sprzedawcą ubezpieczeń, a wykwalifikowanym doradcą. Nauczyliśmy się patrzeć na ubezpieczenia globalnie, ważyć ryzyka i optymalizować portfel oraz zakresy ochrony. Marcin M.Dyrektorfirma transportowa, woj. dolnośląskie maj 2018
   WTB patronem 18 Międzynarodowych Warsztatów Jazzowych.

   WTB patronem 18 Międzynarodowych Warsztatów Jazzowych.

   Dziś koncert finałowy wieńczący 18 Międzynarodowe Warsztaty Jazzowe, których jesteśmy Patronem.
   Akademia Brokerska, czyli szkolenie w zakresie grupowych ubezpieczeń zdrowotnych

   Akademia Brokerska, czyli szkolenie w zakresie grupowych ubezpieczeń zdrowotnych"

   Akademia Brokerska to program szkoleń TU Zdrowie dla brokerów ubezpieczeniowych. Tym razem...
   25 Sympozjum Drobiarskie. Ubezpieczenia rolnicze.

   25 Sympozjum Drobiarskie. Ubezpieczenia rolnicze.

   Dziś rozpoczęła się merytoryczna część 25 Sympozjum Drobiarskiego w Zakopanem.

   "My się cały czas uczymy, czyli... broker ubezpieczeniowy na szkoleniu"

   "Ja się cały czas czegoś uczę..." znacie to? My mamy tak samo!
   Światowy Dzień Środowiska. Ubezpieczenia środowiskowe dla firm.

   Światowy Dzień Środowiska. Ubezpieczenia środowiskowe dla firm.

   Dziś Światowy Dzień Środowiska i Dzień Ochrony Środowiska
   Przedłużyliśmy umowę sponsorską z KS Polonia Środa Wielkopolska

   Przedłużyliśmy umowę sponsorską z KS Polonia Środa Wielkopolska

   Z przyjemnością informujemy, że przedłużyliśmy umowę sponsorską z sekcją piłkarską KS Polonia...
   XXIV Kongres Brokerów 2022

   XXIV Kongres Brokerów 2022

   Zakończył się XXIV Kongres Brokerów.
   Almanach Brokerów Ubezpieczeniowych 2022

   Almanach Brokerów Ubezpieczeniowych 2022

   Ukazało się nowe wydanie Almanachu Brokerów Ubezpieczeniowych, wydawanego przez Miesięcznik...
   Dzień Spedytora 2022!

   Dzień Spedytora 2022!

   Dziś Dzień Spedytora!
   Ubezpieczenie Agro Casco: rekomendacje brokera! (aktualizacja)

   Ubezpieczenie Agro Casco: rekomendacje brokera! (aktualizacja)

   Wiosna i lato to gorący okres w rolnictwie. Dosłownie i w przenośni.
   Co daje rolnikowi broker ubezpieczeniowy? (aktualizacja)

   Co daje rolnikowi broker ubezpieczeniowy? (aktualizacja)

   Mądry rolnik…przed szkodą, czyli co daje rolnikowi broker ubezpieczeniowy. Aktualizacja...
   Raport: Rynek ubezpieczeń w 2021 roku.

   Raport: Rynek ubezpieczeń w 2021 roku.

   W 2021 r. Polacy otrzymali 41,3 mld zł odszkodowań (dane PIU) To 4% więcej niż w ubr.
   Światowy Dzień Grzeczności za Kierownicą 2022

   Światowy Dzień Grzeczności za Kierownicą 2022

   Dziś obchodzimy Światowy Dzień Grzeczności za Kierownicą!
   Rynek ubezpieczeń 2022 roku: wyzwania brokerów ubezpieczeniowych.

   Rynek ubezpieczeń 2022 roku: wyzwania brokerów ubezpieczeniowych.

   Komunikacja, konsolidacja i komputeryzacja, to najważniejsze wyzwania przed jakimi stoją brokerzy...
   Lekcje o ubezpieczeniach

   Lekcje o ubezpieczeniach

   „Lekcja o ubezpieczeniach” dla uczniów szkół średnich!
   Na BLOG-u o ubezpieczeniach majątkowych!

   Na BLOG-u o ubezpieczeniach majątkowych!

   Nowy artykuł na blogu ubezpieczeniowym WTB.
   Ubezpieczyciele dla Ukrainy

   Ubezpieczyciele dla Ukrainy

   Branża ubezpieczeniowa niesie pomoc obywatelom Ukrainy
   Ranking Najlepszych Brokerów Ubezpieczeniowych Roku 2021

   Ranking Najlepszych Brokerów Ubezpieczeniowych Roku 2021

   "WTB" w rankingu najlepszych brokerów ubezpieczeniowych roku 2021!
   Aktualizacja 2022: Grupowe Ubezpieczenia Zdrowotne, czyli... przezorny zawsze wynajmuje brokera!

   Aktualizacja 2022: Grupowe Ubezpieczenia Zdrowotne, czyli... przezorny zawsze wynajmuje brokera!

   Zaktualizowaliśmy ubr. wpis na blogu w temacie "Grupowe Ubezpieczenia Zdrowotne, czyli......
   Ubezpieczenie OC Zawodowe - szkolenie dla brokerów ubezpieczeniowych.

   Ubezpieczenie OC Zawodowe - szkolenie dla brokerów ubezpieczeniowych.

   Zapraszamy na szkolenie online pt.: Obowiązkowe ubezpieczenia OC członków grup...
   Nadwyżkowe ubezpieczenie OC w sektorze transportowym

   Nadwyżkowe ubezpieczenie OC w sektorze transportowym

   O nadwyżkowych ubezpieczeniach OC dla przewoźników i spedytorów na naszym blogu!
   Dziś

   Dziś "Dzień Ubezpieczania Samochodu 2022"

   Dziś świętujemy Dzień Ubezpieczania Samochodu!
   Broker ubezpieczeniowy WTB: Sponsoring, filantropia i CSR w 2021

   Broker ubezpieczeniowy WTB: Sponsoring, filantropia i CSR w 2021

   O sponsoringu, filantropii i CSR w 2021 na naszym blogu!
   Jak wybierać ubezpieczenia transportowe? Rekomendacje brokera ubezpieczeniowego.

   Jak wybierać ubezpieczenia transportowe? Rekomendacje brokera ubezpieczeniowego.

   Zaktualizowaliśmy ubr. wpis na blogu w temacie "Ubezpieczenia Transportowe: dlaczego należy...
   Prywatne ubezpieczenie zdrowotne ma już blisko 3,7 mln Polaków

   Prywatne ubezpieczenie zdrowotne ma już blisko 3,7 mln Polaków

   Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała raport po III kw. o prywatnych ubezpieczeniach...

   "WTB" rośnie w siłę!

   Początek roku to idealny moment na informację, że WTB rośnie w siłę! Nasz zespół wzmocniła w...
   Życzymy zdrowych i bezpiecznych świąt Bożego Narodzenia!

   Życzymy zdrowych i bezpiecznych świąt Bożego Narodzenia!

   Życzymy zdrowych i bezpiecznych świąt Bożego Narodzenia!
   Rynek Ubezpieczeń po III kwartałach 2021

   Rynek Ubezpieczeń po III kwartałach 2021

   W ciągu trzech kwartałów 2021 r. Polacy otrzymali 30,3 mld zł odszkodowań i świadczeń...
   Międzynarodowy Dzień Powszechnego Ubezpieczenia Zdrowotnego

   Międzynarodowy Dzień Powszechnego Ubezpieczenia Zdrowotnego

   Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Powszechnego Ubezpieczenia Zdrowotnego. 
   Nowi brokerzy ubezpieczeniowi w

   Nowi brokerzy ubezpieczeniowi w "WTB"

   Pękamy z dumy, ponieważ trzech kolejnych naszych specjalistów, zdało wymagający egzamin na brokera...
   Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych.

   Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych.

   W ub.r. roku na polskich drogach życie straciło ponad 2491 osób, a w pierwszych dziesięciu...
   Prezes

   Prezes "WTB" o konsolidacji rynku brokerów ubezpieczeniowych...

   Tomasz Witkowski, prezes zarządu Kancelarii Brokerskiej WTB i zarazem Conecto Grupa Brokerów (CGB),...
   Ubezpieczenia Zdrowotne - Raport Polskiej Izby Ubezpieczeń

   Ubezpieczenia Zdrowotne - Raport Polskiej Izby Ubezpieczeń

   Niemal 15% więcej Polaków niż rok wcześniej wykupiło ubezpieczenia zdrowotne, wynika z danych...
   Broker ubezpieczeniowy

   Broker ubezpieczeniowy "WTB", na 24 Sympozjum Drobiarskim.

   Zakończyło się 24 Sympozjum Drobiarskie, najważniejsza konferencja producentów jaj w Polsce....
   Światowy Dzień Jaja

   Światowy Dzień Jaja

   Dziś Światowy Dzień Jaja!
   Październik miesiącem... oszczędzania!

   Październik miesiącem... oszczędzania!

   Październik, tradycyjnie zwany miesiącem... oszczędzania, to dobry moment na przyjrzenie się swoim...
   O ubezpieczeniach rolnych na Międzynarodowej Wystawie Rolniczej AGRO SHOW w Bednarach.

   O ubezpieczeniach rolnych na Międzynarodowej Wystawie Rolniczej AGRO SHOW w Bednarach.

   Wzięliśmy udział w Międzynarodowej Wystawie Rolniczej AGRO SHOW w Bednarach, prezentując ofertę...
   Mamy Mistrza Polski w rajdach!

   Mamy Mistrza Polski w rajdach!

   HERBI Rally Team zawodnik sponsorowany przez Kancelarię Brokerską WTB, zdobył tytuł Mistrza Polski...
   Kongres Kongres i po… Kongresie!

   Kongres Kongres i po… Kongresie!

   XXIII już Kongres Brokerów przeszedł do historii.
   Agro-Show Bednary: Zaproszenie

   Agro-Show Bednary: Zaproszenie

   Zapraszamy na targi Agro-Show w Bednarach w dn. 24-26.09.2021!
   Ubezpieczenie upraw rolnych - jesień 2021

   Ubezpieczenie upraw rolnych - jesień 2021

   Rusza sprzedaż ubezpieczeń upraw rolnych z dopłatami budżetu państwa.
   Na BLOG-u o grupowych ubezpieczeniach zdrowotnych

   Na BLOG-u o grupowych ubezpieczeniach zdrowotnych

   Nowy artykuł na blogu ubezpieczeniowym WTB.
   Będziemy na AGRO-SHOW w Bednarach!

   Będziemy na AGRO-SHOW w Bednarach!

   Będziemy na tegorocznej wystawie AGRO-SHOW w Bednarach!

   "WTB" Partnerem Międzynarodowych Warsztatów Jazzowych w Lesznie

   Zostaliśmy Partnerem 17 Międzynarodowych Warsztatów Jazzowych w Lesznie.
   Idea Grupy Conecto Broker

   Idea Grupy Conecto Broker

   Poznajcie ideę Grupy Conecto Broker.
   Mapa ryzyka Polaków.

   Mapa ryzyka Polaków.

   Czego Polacy boją się najbardziej?
   Nowy broker ubezpieczeniowy w WTB!

   Nowy broker ubezpieczeniowy w WTB!

   Joanna Gąsiorek zdała egzamin brokerski.
   Walne Zgromadzenie CONECTO BROKER

   Walne Zgromadzenie CONECTO BROKER

   W połowie czerwca odbyło się Walne Zgromadzenie Grupy CONECTO BROKER.
   Trendy w ubezpieczeniach cybernetycznych.

   Trendy w ubezpieczeniach cybernetycznych.

   Motywem przewodnim tegorocznego Almanachu Brokerów 2021 była specjalizacja...
   Integracja w Zagórzu Śląskim

   Integracja w Zagórzu Śląskim

   W miniony weekend przebywaliśmy na spotkaniu integracyjno-szkoleniowym. 
   Grupa Conecto Broker z nową strategią

   Grupa Conecto Broker z nową strategią

   W połowie czerwca odbyło się Walne Zgromadzenie grupy CONECTO BROKER, na którym reprezentowana była...
   WTB w rankingu brokerów ubezpieczeniowych!

   WTB w rankingu brokerów ubezpieczeniowych!

   Kancelaria Brokerska WTB pojawiła się w rankingu w ramach Grupy Conecto Broker, która zajęła 11...
   O ubezpieczeniach transportowych w Miesięczniku Ubezpieczeniowym

   O ubezpieczeniach transportowych w Miesięczniku Ubezpieczeniowym

   W kwietniowym wydaniu Miesięcznika Ubezpieczeniowego poświęconego ubezpieczeniom transportowym, swoim...
   Nowy adres oddziału w Pile

   Nowy adres oddziału w Pile

   Nowy adres oddziału kancelarii brokerskiej w Pile.
   Kancelaria Brokerska WTB sponsorem transmisji meczu KS Polonia Środa Wielkopolska - Pomorzanin Toruń.

   Kancelaria Brokerska WTB sponsorem transmisji meczu KS Polonia Środa Wielkopolska - Pomorzanin Toruń.

   Zostaliśmy sponsorem transmisji meczu piłkarskiego KS Polonia Środa Wielkopolska - Pomorzanin...
   44 Rajd Yeti za nami

   44 Rajd Yeti za nami

   Rajd Yeti 2021 już za nami, a wygrał go....
   Zestawienie najlepszych brokerów ubezpieczeniowych w 2020r. Gazety Finansowej!

   Zestawienie najlepszych brokerów ubezpieczeniowych w 2020r. Gazety Finansowej!

   Ukazał się BIZNES RAPORT Gazety Finansowej, a w nim zestawienie najlepszych brokerów...
   WEBINAR: Ubezpieczanie należności handlowych (kredytu kupieckiego)

   WEBINAR: Ubezpieczanie należności handlowych (kredytu kupieckiego)

   Jak ubezpieczać należności w transakcjach z zagranicznymi kontrahentami? Zapraszamy na WEBINAR!
   Raport dotyczący przestępczości ubezpieczeniowej

   Raport dotyczący przestępczości ubezpieczeniowej

   Najnowszy raport dotyczący przestępczości ubezpieczeniowej opublikowała Polska Izba Ubezpieczeń. 
   Praca! Manager Sprzedaży / Piła (woj. wielkopolskie)

   Praca! Manager Sprzedaży / Piła (woj. wielkopolskie)

   Praca w sektorze ubezpieczeń - Piła (woj. wielkopolskie).  
   Nowe wysokości opłat za brak ważnego ubezpieczenia OC!

   Nowe wysokości opłat za brak ważnego ubezpieczenia OC!

   Nowe wysokości opłat za brak ważnego ubezpieczenia OC!
   Na BLOG-u, o... genetycznym doskonaleniu drobiu

   Na BLOG-u, o... genetycznym doskonaleniu drobiu

   Nowy artykuł ekspercki na blogu!
   Nowi brokerzy w WTB!

   Nowi brokerzy w WTB!

   Mamy 6 nowych brokerów ubezpieczeniowych! 
   Zakłady ubezpieczeń pomagają w walce z Covid-19!

   Zakłady ubezpieczeń pomagają w walce z Covid-19!

   18 firm ubezpieczeniowych sfinansuje dodatkowe call center dla Głównego Inspektoratu Sanitarnego...
   Na BLOG-u, o... pszenicy w żywieniu kurcząt brojlerów!

   Na BLOG-u, o... pszenicy w żywieniu kurcząt brojlerów!

   Nowy artykuł ekspercki na blogu!
   Na BLOG-u, o... ubezpieczeniach dla zarządców wspólnot mieszkaniowych!

   Na BLOG-u, o... ubezpieczeniach dla zarządców wspólnot mieszkaniowych!

   Najbardziej kompleksowy program ubezpieczeniowy  na rynku!
   Na BLOG-u, o... żywieniu kur nieśnych!

   Na BLOG-u, o... żywieniu kur nieśnych!

   Nowy artykuł ekspercki na blogu!
   Jesteśmy na LinkedIn

   Jesteśmy na LinkedIn

   Dołączyliśmy do sieci LinkedIN! 
   Nowi członkowie w Spółdzielni Conecto Broker!

   Nowi członkowie w Spółdzielni Conecto Broker!

   Pięć nowych kancelarii brokerskich przyłączyło się do Spółdzielni Conecto Broker.
   Komunikat

   Komunikat "ERGO Ubezpieczenie Podróży" w związku z ogłoszeniem pandemii.

   Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem "ERGO Ubezpieczenie Podróży" wydanym w związku z...
   WTB nowym sponsorem KS Polonia Środa Wielkopolska.

   WTB nowym sponsorem KS Polonia Środa Wielkopolska.

   Z przyjemnością informujemy, że podpisaliśmy umowę sponsorską z sekcją piłkarską KS Polonia Środa...
   Conecto Broker integruje brokerów

   Conecto Broker integruje brokerów

   Niezależne kancelarie brokerskie integrują się, by zwiększyć możliwości działania i skuteczniej...
   Sympozjum Drobiarskie 2019

   Sympozjum Drobiarskie 2019

   Kancelaria Brokerska WTB kolejny raz Partnerem Sympozjum Drobiarskiego.
   Życzymy Zdrowych, Spokojnych i ...

   Życzymy Zdrowych, Spokojnych i ...

   Życzymy zdrowych, spokojnych i... bezpiecznych Świąt Wielkanocnych!
   Nowy oddział WTB w Pile!

   Nowy oddział WTB w Pile!

   Miło nam poinformować, że Kancelaria Brokerska WTB uruchomiła nowy oddział w Pile!
   Ubezpieczenie hodowli kur, indyków i kaczek!

   Ubezpieczenie hodowli kur, indyków i kaczek!

   Kancelaria Brokerska WTB wprowadziła do oferty polisę obejmującą ochroną ubezpieczeniową...
   Polisa: MKL

   Polisa: MKL "Międzynarodowe Koszty Leczenia" już w ofercie!

   Podpisaliśmy porozumienie z globalnym liderem w ubezpieczeniach podróży typu „Corporate Travel”,...
   Na Blog-u, o odpowiedzialności pasażera?

   Na Blog-u, o odpowiedzialności pasażera?

   Dla wielu właścicieli pojazdów ważną kwestią pozostaje: kto płaci za szkodę wyrządzoną przez...
   Życzmy Radosnych Świąt!

   Życzmy Radosnych Świąt!

    
   Szczęście odważnym sprzyja!

   Szczęście odważnym sprzyja!

   To słynne zawołanie Aleksandra Macedońskiego jest mottem Tomasza Witkowskiego, założyciela i...
   Na Blog-u o instytucji

   Na Blog-u o instytucji "Abandonu"

   Obiecaliśmy bloga i mamy dla Was pierwszy artykuł: "Abandon przedmiotu ubezpieczenia". Co to jest...
   WTB sponsorem ogólnopolskiej olimpiady logistycznej!

   WTB sponsorem ogólnopolskiej olimpiady logistycznej!

   Zakończyła się IX Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna organizowana przez Wyższą Szkołą Logistyki w...
   Nowy serwis internetowy!

   Nowy serwis internetowy!

   Mamy nową stronę internetową oraz po raz pierwszy w historii Kancelarii Brokerskiej fanpage na...
   WTB Partnerem Rankingu 100!

   WTB Partnerem Rankingu 100!

   Listę 100 Największych Przedsiębiorstw Regionu Leszczyńskiego opracowuje redakcja Gazety ABC....

   Kancelaria Brokerska WTB Sp. z o.o.
   tel. kom. 606 11 88 00

   wtb@wtb.com.pl

    

   f