logo

Aktualności Brokera Ubezpieczeniowego

Zweryfikuj jakość swoich programów ubezpieczeniowych!

Skontaktuj się z szefem działu audytu – audyt@wtb.com.pl

W ciągu trzech kwartałów 2021 r. Polacy otrzymali 30,3 mld zł odszkodowań i świadczeń ubezpieczeniowych.

Ubezpieczyciele wypłacili poszkodowanym ponad 30 mld zł, wynika z danych Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU). To prawie 3 proc. więcej, niż rok wcześniej. W największym stopniu wzrosły wypłaty z tytułu ochronnych ubezpieczeń na życie, głównie na skutek zwiększonej śmiertelności.

Kluczowe liczby:

 • 30,3 mld zł dla poszkodowanych,
  • w tym:13,5 mld zł z ubezpieczeń na życie (w tym: o 26,5 proc. wyższe wypłaty z ubezpieczeń ochronnych)
  • 11,2 mld zł z ubezpieczeń komunikacyjnych (OC+AC)
  • około 5,6 mld zł z pozostałych ubezpieczeń
 • na ubezpieczenia Polacy przeznaczyli (składka przypisana brutto) 50,9 mld zł, o 9,5 proc. więcej niż rok wcześniej
 • ponad 87 mld zł aktywów ubezpieczyciele ulokowali w obligacjach i innych papierach wartościowych o stałej kwocie dochodu, wspierających gospodarkę i finanse publiczne
 • ponad 17,2 mld zł aktywów było ulokowanych w akcjach spółek z GPW i innych papierach o zmiennej kwocie dochodu
 • ponad 989 mln zł podatku dochodowego zapłacili ubezpieczyciele

Więcej informacji na https://piu.org.pl/ubezpieczyciele-wyplacili-poszkodowanym-ponad-30-mld-zl/  

rynek ubezpieczeń w Polsce po III kwartałach 2021

Kancelaria Brokerska WTB Sp. z o.o.
tel. kom. 606 11 88 00

wtb@wtb.com.pl

 

f