logo

Aktualności Brokera Ubezpieczeniowego

Zweryfikuj jakość swoich programów ubezpieczeniowych!

Skontaktuj się z szefem działu audytu – audyt@wtb.com.pl

Kancelaria Brokerska WTB wprowadziła do oferty polisę obejmującą ochroną ubezpieczeniową przemysłową produkcję drobiu. Polisa ogranicza ryzyko utraty zysku i strat z tytułu hodowli zwierząt.

 Kancelaria Brokerska WTB to broker posiadający kilkunastoletnie doświadczenie w ubezpieczaniu przemysłowej hodowli zwierząt gospodarskich.

„Polisa stanowi naturalne rozszerzenie naszej oferty i dotychczasowych kompetencji w obszarze ochrony towarowej produkcji drobiu – mówi Tomasz Witkowski prezes zarządu Kancelarii Brokerskiej WTB – Nasze doświadczenie w przygotowywaniu OWU [Ogólnych Warunków Ubezpieczenia] i likwidacji szkód na fermach, w połączeniu z nową polisą gwarantują wszechstronną i skuteczną ochronę dla producentów – dodaje”.

Dedykowana dla przemysłowych gospodarstw polisa BI [Business Interruption] ogranicza ryzyko utraty zysku i strat np. w przypadku konieczności utylizacji stada, ponoszenia zwiększonych kosztów weterynaryjnych, problemów technicznych na fermie, zatrucia stada lub zakażenia stada serotypami Salmonelli [Enteriditis i Typhimurium], które od 2018 przestały być objęte ochroną odszkodowawczą ze środków pochodzących z krajowych programów.

- Jako doświadczony i znający sektor drobiu partner, jesteśmy przygotowani by rekomendować unikalne rozwiązania w zakresie zarządzania ryzykiem, które zabezpieczają wszechstronnie interesy producentów drobiu – podkreśla Tomasz Witkowski.

Polisa przygotowana została wspólnie z krajowym i europejskim liderem w zakresie ubezpieczania zwierząt gospodarskich.

Więcej o polisie „Ubezpieczenie produkcji zwierzęcej” tutaj – kliknij.
 

Kancelaria Brokerska WTB Sp. z o.o.
tel. kom. 606 11 88 00

wtb@wtb.com.pl

 

f