logo

Blog

Jeśli chcecie poruszyć jakiś temat ubezpieczeniowy napiszcie do nas!

Propozycje przesyłajcie na adres: – blog@wtb.com.pl

Ubezpieczenie zdrowotne zagranicznych podróży służbowych [polisa MKL „Międzynarodowe Koszty Leczenia”] to oferta ubezpieczeń dedykowanych przede wszystkim dla firm sektora transportowego [TSL].

Parkowanie pojazdu na zatłoczonym parkingu blisko innych samochodów, może skutkować ich uszkodzeniem. Dla wielu właścicieli pojazdów ważną kwestią pozostaje: kto płaci za szkodę wyrządzoną przez pasażera pojazdu mechanicznego?

Istota, oraz definicja instytucji abandonu została określona w kodeksie morskim. Abandon, czyli porzucenie, przedmiotu ubezpieczenia jest możliwością porzucenia właściciela przedmiotu ubezpieczenia morskiego, praw do tego przedmiotu na rzecz ubezpieczyciela, z równoczesnym żądaniem zapłaty pełnej sumy ubezpieczenia.

Kancelaria Brokerska WTB Sp. z o.o. 
tel. 65 529 90 90, 529 66 90
tel. kom. 606 11 88 00

wtb@wtb.com.pl

logo cb white

a f