logo

Blog

Jeśli chcecie poruszyć jakiś temat ubezpieczeniowy napiszcie do nas!

Propozycje przesyłajcie na adres: – blog@wtb.com.pl

Ubezpieczenia kredytu kupieckiego Broker Ubezpieczeniowy WTB Leszno

Przedsiębiorcy w czasach niepewności doceniają rolę ubezpieczeń kredytu kupieckiego. Wartość obrotów ubezpieczonych w 2020 roku zwiększyła się o 8%.

Coraz większe prawdopodobieństwo ataku hakerskiego niż pożaru w firmie, wpływa na popularność cyberpolis, które stają się standardem polityki zarządzania kryzysowego. Cyberpolisa to ubezpieczenie od ataków hakerskich, utraty danych osobowych, naruszeń prywatności RODO i praw autorskich, czy szpiegostwa informatycznego.

Z przyjemnością dzielimy się kolejnym już artykułem prof. zw. dr hab. dr h.c. Stanisława Wężyka. Wybitny ekspert przybliża nam szereg kwestii związanych z genetycznym doskonaleniem drobiu. Materiał przygotowany specjalnie dla Klientów Kancelarii Brokerskiej WTB.

Z przyjemnością dzielimy się kolejnym już artykułem prof. zw. dr hab. dr h.c. Stanisława Wężyka. Wybitny ekspert, w dniu Światowego Dnia Jaja, przybliża nam szereg kwestii związanych z ich wartościami odżywczymi, cyklem produkcyjnym, a wreszcie z potencjalnym znaczeniem dla ograniczenia głodu na świecie. Materiał przygotowany specjalnie dla Klientów Kancelarii Brokerskiej WTB.

Ubezpieczenia od koronawirusa COVID-19 Broker Ubezpieczeniowy WTB

Pandemia koronawirusa na świecie, która wybuchła w 2019 roku, przyniosła ze sobą poważne konsekwencje zdrowotne, społeczne i ekonomiczne.

Z przyjemnością dzielimy się kolejnym artykułem eksperckim prof. zw. dr hab. dr h.c. Stanisława Wężyka, dotyczącym zastosowania pszenicy w żywieniu kurcząt brojlerów, przygotowanym specjalnie dla Klientów Kancelarii Brokerskiej WTB.

„DOM POD OCHRONĄ” to najbardziej kompleksowy program ubezpieczeniowy na rynku polskim, dedykowany dla Zarządców Wspólnot Mieszkaniowych. 

Z przyjemnością dzielimy się artykułem eksperckim prof. zw. dr hab. dr h.c. Stanisława Wężyka, w zakresie zasad optymalnego żywienia kur nieśnych, przygotowanym specjalnie dla Klientów Kancelarii Brokerskiej WTB.

Ubezpieczenie zdrowotne zagranicznych podróży służbowych [polisa MKL „Międzynarodowe Koszty Leczenia”] to oferta ubezpieczeń dedykowanych przede wszystkim dla firm sektora transportowego [TSL].

Parkowanie pojazdu na zatłoczonym parkingu blisko innych samochodów, może skutkować ich uszkodzeniem. Dla wielu właścicieli pojazdów ważną kwestią pozostaje: kto płaci za szkodę wyrządzoną przez pasażera pojazdu mechanicznego?

Kancelaria Brokerska WTB Sp. z o.o. 

tel. 65 529 90 90, 529 66 90
tel. kom. 606 11 88 00

wtb@wtb.com.pl

logo cb white

a f