logo

Blog Brokera Ubezpieczeniowego

Jeśli chcecie poruszyć jakiś temat ubezpieczeniowy napiszcie do nas!

Propozycje przesyłajcie na adres: – blog@wtb.com.pl

Broker ubezpieczeniowy, czy agent? Choć różnice w korzyściach oferowanych przez nich rolnikom są ogromne, to równie duża jest o nich niewiedza. 

Rolnicy często traktują brokera na równi z agentem, podczas, gdy broker, jako niezależny doradca działa w imieniu i interesie rolnika, a agent, jako pracownik towarzystwa ubezpieczeniowego, w interesie towarzystwa. Ta niewiedza, w przypadku szkody może okazać się bardzo kosztowna przekonuje broker ubezpieczeniowy Tomasz Witkowski, prezes zarządu Kancelarii Brokerskiej WTB.

o ubezpieczeniach rolniczych na blogu broker ubezpieczeniowy Tomasz Witkowski z kancelarii brokerskiej WTB z Leszna

 Znane jest powiedzenie, że mądry Polak po szkodzie. Zwykle, gdy dochodzi do szkody i zaczynamy dochodzić odszkodowań okazuje się, że na etapie zawierania ubezpieczenia popełniliśmy błędy, które je wykluczają lub utrudniają.

To bardzo częste sytuacje, które w przypadku ubezpieczenia upraw rolnych są spowodowane na przykład niedokładnym opisem działek. Najczęściej jednak problemy są po prostu wynikiem niedoczytania OWU (Ogólnych Warunków Ubezpieczeniach) lub wyboru ubezpieczenia od towarzystwa, które bardziej rygorystycznie definiuje okoliczności szkody oraz warunki wypłaty odszkodowań, niż inne. Pierwszym krokiem do zabezpieczenia się na wypadek szkody powinna być więc szeroka analiza ubezpieczeń rolnych obejmująca ofertę przynajmniej kilku towarzystw, i to nie tylko cen, ale również zakresów ochrony oraz warunków wypłaty odszkodowań. Poruszanie się w gąszczu skomplikowanych zapisów prawnych nie jest jednak łatwe. Warto mieć też na uwadze, że te oferty zmieniają się rokrocznie i jeśli jednego roku dane towarzystwo daje bardzo dobre warunki, to nie musi tak być w kolejnym sezonie. Analizę rynku ubezpieczeń rolnych trzeba więc prowadzić nieustannie, by mieć pełen przegląd rynku i rzetelną informację na temat zakresu danego ubezpieczenia.

Tu z pomocą przychodzi broker ubezpieczeniowy?

Tak, czynimy to w imieniu klienta. Analiza rynku ubezpieczeń należy do podstawowych zadań brokera. Pozwala ona znaleźć ofertę, która w najwyższym stopniu zabezpieczy potrzeby danego gospodarstwa rolnego. Jej efektem jest pisemna rekomendacja, którą przedstawiamy rolnikowi. Obejmuje ona nie tylko ceny, ale także dokładne opisy zakresów ochrony, korzyści, warunków likwidacji szkód. Rzetelna analiza to proces czasochłonny, wymagający dużego doświadczenia oraz wiedzy z zakresu prawa ubezpieczeniowego, które zapewnia broker.

Jakie są najważniejsze różnice w działaniu brokera a agenta ubezpieczeniowego?

Tych różnic jest bardzo dużo. Podstawowa to taka, że broker jest niezależnym doradcą, który działa w imieniu i interesie rolnika, a agent w interesie towarzystwa ubezpieczeniowego, którego jest pracownikiem lub z którym ma umowę o współpracy. Praca brokera zaczyna się w momencie podpisania polisy przez klienta ponieważ to on ,,serwisuje” tę polisę, a rola agenta w tym momencie się kończy. Pamiętajmy też, że wybór odpowiedniej polisy rolnej to tylko pierwszy etap budowania odpowiedniej ochrony ubezpieczeniowej, to zaledwie wierzchołek góry lodowej. Najważniejsza jest bieżąca obsługa polis i wsparcie rolników w trakcie likwidacji szkody. Współpracując z brokerem, rolnik ma pewność, że broker przeprowadzi za niego cały proces likwidacji szkody, począwszy od zebrania dokumentacji, przygotowania ewentualnych odwołań, po dopilnowanie, aby klient otrzymał należyte odszkodowanie. Wszystkie te działania prowadzone są przy wsparciu wyspecjalizowanego w likwidacji szkód rolniczych działu prawnego. Działania brokera można porównać do działań adwokata. Broker po uzyskaniu pełnomocnictwa, reprezentuje rolnika przed towarzystwem ubezpieczeniowym i w jego imieniu negocjuje składki oraz warunki ubezpieczenia, a także przeprowadza procedurę likwidacji szkody.

Broker ściśle współpracuje z rolnikiem w procesie likwidacji szkody, odciążając go w 80% od prac z tym związanych. Począwszy od zebrania dokumentacji, przygotowania ewentualnych odwołań, po dopilnowanie, aby otrzymał należyte odszkodowanie! Korzysta z ogromnej wiedzy merytorycznej naszych brokerów, popartej wieloletnim doświadczeniem i ogromną ilością procesów szkodowych w jakich rokrocznie uczestniczymy.

Jakie dajecie gwarancje na odzyskanie odszkodowań?

Naszą gwarancją jest ponad 30-letnie doświadczenie na rynku ubezpieczeń, rozbudowane biuro likwidacji szkód i profesjonalny dział prawny, doskonale poruszający się w obszarze ubezpieczeń rolnych. Notujemy ponad 95% skuteczności w odzyskiwaniu odszkodowań. Dla rolnika ważne też z pewnością będzie, że cały proces obsługiwany przez brokera ubezpieczeniowego przebiega znacznie szybciej, niż w przypadku, gdy rolnik sam zajmuje się sprawą. A najważniejsze, że usługi brokera nie wiążą się dla rolnika, z żadną dodatkową opłatą. Koszty usług brokerskich pokrywane są ze składki ubezpieczeniowej przez to towarzystwo, którego oferta została wybrana przez samego rolnika. 

Usługi brokera nie wiążą się dla rolnika z żadną dodatkową opłatą!
 

Czy uprawnione jest odwołanie do biblijnej przypowieści o Dawidzie i Goliacie przy opisywaniu relacji, gdy rolnik staje sam na sam z towarzystwem?

Jak najbardziej. Po stronie zakładu ubezpieczeń mamy specjalistów od oceny ryzka, analiz szkodowości, zespoły prawników, czyli to wszystko co posiada również… Kancelaria Brokerska WTB. Jako wyspecjalizowany broker wyrównujemy szanse pomiędzy rolnikiem a towarzystwem ubezpieczeniowym. I jesteśmy skuteczni w odzyskiwaniu odszkodowań.

Czy jako broker ubezpieczeniowy kierujecie swoją ofertę do dużych gospodarstw rolnych, czy każdego gospodarstwa, niezależnie do wielkości i specyfiki prowadzonej produkcji rolnej?

Do każdego gospodarstwa rolnego. Specyfika rolna nie ma tu znaczenia, a wielkość gospodarstwa tylko w tym sensie, że, duzi przedsiębiorcy rolni korzystają z usług brokerów od dawna, bo wiedza, że zwyczajnie im się opłaca.

Co obejmuje oferta ubezpieczeń rolnych Kancelarii Brokerskiej WTB?

Oferta kancelarii WTB obejmuje zarówno obowiązkowe ubezpieczenia rolnicze typu, OC rolnika, czy ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, jak i dobrowolne, tj. ubezpieczenie ziemiopłodów, zapasów, AGRO CASCO maszyn rolniczych, ubezpieczenie upraw rolnych, czy ubezpieczenie hodowli zwierząt. Kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa gospodarstwa rolnego to jednak nie tylko ubezpieczenia rolne. To także ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe, w przypadku dużych gospodarstw grupowe ubezpieczenia zdrowotne i na życie, czy wreszcie w przypadku ubezpieczania hodowli zwierząt gospodarskich polisy dające możliwość odtworzenia stada zwierząt do stanu sprzed zdarzenia, czyli choroby i uboju z konieczności. Nasza oferta jest zawsze wynikiem analizy potrzeb danego gospodarstwa i nie ogranicza się do obowiązkowych ubezpieczeń rolnych.

Wspomniane ubezpieczanie hodowli zwierząt gospodarskich to jedno z waszych specjalizacji?

Rzeczywiście z naszym doświadczeniem w zakresie ubezpieczania hodowli zwierząt gospodarskich, mało który broker może się równać. Przede wszystkim obejmuje ono ubezpieczenie hodowli drobiu i producentów jaj konsumpcyjnych. Oparte jest ono o unikalne ubezpieczenie utraty zysku. Polisa pokrywa straty powstałe na skutek chorób zakaźnych zwalczanych z urzędu lub innych chorób zakaźnych, których konsekwencją jest na przykład konieczność utylizacji stada, zwiększone koszty weterynaryjne, obniżona wydajność produkcji, czy zwiększona śmiertelność. Dedykowana jest zwłaszcza gospodarstwom, które ze względu na swoje finansowe zobowiązania nie mogą pozwolić sobie na obniżenie wypłacalności wskutek problemów w hodowli.

Pozostało nam jeszcze omówić ubezpieczanie upraw rolnych?

Przede wszystkim rolnicy powinni pamiętać, że jeśli nie spełnią obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, to zgodnie z warunkami tego ubezpieczenia określonymi w ustawie, są zobowiązani wnieść opłatę za jego niespełnienie. Jej wysokość stanowi równowartość w złotych 2 Euro, od 1 ha. Warto również by mieli na uwadze, że pomoc państwa w przypadku szkód rolniczych jest warunkowana, a jej uruchomienie wymaga posiadania ubezpieczenia na przynajmniej jedno ryzyko, od gradu. Bez spełnienia tego warunku, jeśli rolnik w ogóle otrzyma pomoc to będzie ona bardzo ograniczona. Nie wspominając o tym, że pomoc państwa nigdy nie jest w stopniu takim, jaki uzyskujemy z wykupionej polisy, to zaledwie wsparcie. Zachęcam więc do ubezpieczania się i niezwlekania z przygotowaniem wniosków, tym bardziej, że są dopłaty rządowe do tych ubezpieczeń rolnych. 

Podsumowując warto się ubezpieczać, by nie trzeba było narzekać, że „mądry Polak po szkodzie”?

To taka nasza tradycja, ale my staramy się popularyzować inną, „mądry rolnik przed szkodą”. Taki, o którego interesy dba właśnie broker ubezpieczeniowy.

 

Kancelaria Brokerska WTB Sp. z o.o.
tel. kom. 606 11 88 00

wtb@wtb.com.pl

 

f