logo

Blog

Jeśli chcecie poruszyć jakiś temat ubezpieczeniowy napiszcie do nas!

Propozycje przesyłajcie na adres: – blog@wtb.com.pl

Ubezpieczenie zdrowotne zagranicznych podróży służbowych [polisa MKL „Międzynarodowe Koszty Leczenia”] to oferta ubezpieczeń dedykowanych przede wszystkim dla firm sektora transportowego [TSL].

Polisa MKL „Międzynarodowe Koszty Leczenia” stanowi uzupełnienie dla ochrony wynikającej z Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), czyli świadczeń zdrowotnych, których koszty pokrywa państwo.

Dokument EKUZ wyrabiany jest bezpłatnie przez NFZ tym osobom, które mają opłacane składki zdrowotne na ZUS i potwierdza prawo tych osób do korzystania ze świadczeń zdrowotnych podczas pobytu w krajach Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu.

Kluczowe jest jednak, że zakres świadczeń pokrywanych przez EKUZ regulują ustawodawstwa poszczególnych państw. Oznacza to, że jeżeli na podstawie ustawodawstwa danego państwa świadczenie zdrowotne przysługuje pacjentom bezpłatnie, to również obywatel innego państwa posiadający EKUZ będzie miał prawo do bezpłatnych świadczeń. Jeżeli jednak ustawodawstwo danego państwa przewiduje koszty współpłacenia, uprawniony otrzymujący świadczenia na podstawie EKUZ również jest zobowiązany je ponieść. Koszty te nie podlegają zwrotowi. EKUZ jest ponadto honorowany w placówkach medycznych, które działają w ramach powszechnego systemu opieki zdrowotnej. Za leczenie w prywatnych szpitalach, pacjent musi zapłacić sam. W praktyce ochrona w ramach EKUZ jest ograniczona.

Analizując kwestię zasadności ponoszenia dodatkowych kosztów ubezpieczeń zdrowotnych dla zagranicznych podróży służbowych [polisa MKL], należy pamiętać, że zgodnie z ustawą to pracodawca ponosi koszty leczenia związane z nagłym zdarzeniem podczas wyjazdu służbowego pracownika, którego skutkiem jest uszczerbek lub śmierć.

Ważne też, że nowoczesne polisy ubezpieczeń zdrowotnych zagranicznych podróży służbowych uwzględniają już współczesne zagrożenia takie jak akty terroryzmu. Zakres ubezpieczenia MKL [Międzynarodowe Koszty Leczenia] oferowanego przez Kancelarię Brokerską WTB pokrywa m.in.:

  • koszty leczenia szpitalnego, ambulatoryjnego
  • koszty leczenia usług stomatologicznych
  • koszty leczenia naprawy lub zakupu wózków inwalidzkich, protez
  • koszty organizacji transportu medycznego, transportu do kraju, transportu osoby towarzyszącej
  • koszty pomocy prawnej
  • koszty ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków z tytułu z tytułu uszczerbku na zdrowiu lub śmierci
  • koszty ratownictwa oraz poszukiwań
  • koszty oraz biernego uczestnictwa w aktach terroryzmu

Posiadanie przez pracodawców wykupionych polis MKL, stanowi coraz częściej dodatkowy atut doceniany przez kierowców na etapie rekrutacji!

Pobierz wniosek o wydanie EKUZ:https://www.ubezpieczeniaonline.pl/kup/resources/wniosek_o_wydanie_ekuz.pdf

Inne wnioski: https://www.ekuz.nfz.gov.pl/hidden_main_page/dokumenty-do-pobrania http://www.zus.pl/wzory-formularzy/pracujacy/praca-w-ue-eog-lub-szwajcarii

Przydatne informacje o EKUZ:

Chcesz wiedzieć więcej o polisie MKL [Międzynarodowych Kosztów Leczenia] – skontaktuj się z nami, a informacje oraz ofertę otrzymasz od ręki. Tu znajdziesz dane kontaktowe! [kliknij]
 

Kancelaria Brokerska WTB Sp. z o.o. 
tel. 65 529 90 90, 529 66 90
tel. kom. 606 11 88 00

wtb@wtb.com.pl

logo cb white

a f