logo

Broker Ubezpieczeniowy • Rekomendacje

Zweryfikuj jakość swoich programów ubezpieczeniowych!

Skontaktuj się z szefem działu audytu – audyt@wtb.com.pl

UPS… coś poszło nie tak! 

Ale nie martw się, z nam jesteś bezpieczny także tu!

Wystarczy, że klikniesz w odpowiedni link:

I nie zapominaj! Przezorny ubezpieczony przez….WTB

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO dotycząca przetwarzania danych osobowych. 

Niniejszym informuję, iż:

 1. Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest Kancelaria Brokerska WTB Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie, ul. Towarowa 1, 64-100 Leszno, NIP: 6972207186, KRS: 0000285893.
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres siedziby spółki podany w ust. 1 powyżej.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu spełnienia obowiązku kontraktowego świadczenia usług brokerskich, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia świadczenia usług brokerskich oraz po upływnie okresu przedawnienia roszczeń wynikających z wynikających z tej obsługi lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania dokumentacji księgowej wynikającego z przepisów prawa.
 5. Przekazane dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom, zleceniobiorcom oraz podmiotom współpracującym z Kancelarią Brokerską WTB Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie.
 6. Osoby, których dane bezpośrednio dotyczą, mają prawo wglądu do ich treści, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania ich danych osobowych.
 7. Dane nie będą przekazywane podmiotom znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 8. Podane dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani na podstawie tych danych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany. 

Pobierz Klauzulę RODO 

 

WTB Rodo

PRAWO DO REKLAMACJI

 1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia wniosku do Rzecznika Finansowego o rozpatrzenie sprawy sporu pomiędzy Klientem a podmiotem rynku finansowego (adres: Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa, www.rf.gov.pl)
 2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 3. Reklamacje można zgłosić w następujący sposób:
  • pisemnie na adres siedziby Kancelarii Brokerskiej WTB Sp. z o.o. ul. Towarowa 1, 64-100 Leszno
  • osobiście w siedzibie Kancelarii Brokerskiej WTB Sp. z o.o.
  • drogą elektroniczną, wysyłając e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. Reklamacje rozpatrywane są przez powołaną w tym celu komórkę organizacyjną
 5. Kancelaria Brokerska WTB Sp. z o.o. udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania
 6. W szczególnie skomplikowanych przypadkach Kancelaria Brokerska WTB Sp. z o.o. udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 60 dni od dnia jej otrzymania.

INFORMACJA O CHARAKTERZE OTRZYMYWANEGO WYNAGRODZENIA

Kancelaria Brokerska WTB Sp. z o.o. otrzymuje wynagrodzenie od Zakładu Ubezpieczeń w postaci prowizji uwzględnionej w kwocie składki ubezpieczeniowej.

INFORMACJA O UDZIAŁACH W INNYCH PODMIOTACH RYNKU FINANSOWEGO 

Kancelaria Brokerska WTB Sp. z o.o. nie posiada udziałów zakładów ubezpieczeń, podmiotów będących agentami ubezpieczeniowymi oraz żadnych innych podmiotów rynku finansowego.
Żaden zakład ubezpieczeń nie posiada udziałów Kancelarii Brokerskiej WTB Sp. z o.o..

Skuteczna ochrona biznesu zaczyna się od rzetelnej oceny i audytu, których rezultatem jest indywidualnie przygotowana polisa ubezpieczeniowa, zawierająca specyficzne klauzule i zapisy szczególne. 

Jakość przygotowanej polisy bezpośrednio determinuje szybkość i skuteczność procesu likwidacji szkody ubezpieczeniowej. To dlatego, w Kancelarii Brokerskiej WTB, najważniejszym wydziałem jest Dział Likwidacji Szkód, który tworzy zespół doświadczonych brokerów ubezpieczeniowych oraz radców prawnych z wieloletnim doświadczeniem, w zakresie konstruowania szczegółowych zapisów umów, egzekucji praw i należności w toku postępowania likwidacyjnego.

Zespół z Działu Likwidacji Szkód przygotowuje w imieniu Klienta wszelkie dokumenty, niezbędne dla zakładu ubezpieczeń w celu zajęcia merytorycznego stanowiska w przedmiocie zgłoszonych roszczeń.

Kompleksowa pomoc działu polega na sporządzaniu wszelakiego rodzaju pism w toku likwidacji danej szkody, w tym odwołań od decyzji merytorycznych, a przede wszystkim pozwala na uniknięcie błędów formalnych.

Likwidacja szkód poza granicami kraju

Kancelaria Brokerska WTB posiada duże doświadczenie w likwidacji szkód poza granicami kraju. Nasi specjaliści posługują się językiem angielskim z zakresu prawa i ubezpieczeń. Współpracujemy ponadto z doświadczonymi w tym obszarze tłumaczami.

W 2019 roku uzyskaliśmy większe możliwości operacyjnego działania w obszarze likwidacji szkód. W ramach Spółdzielni CONECTO BROKER wykorzystujemy wsparcie specjalistów ds. likwidacji szkód z ogromnym doświadczeniem w różnych sektorach gospodarki.

Poznaj CONECTO - www.conectobroker.pl  CONECTO BROKER

 

Wiemy, że sprawna likwidacja szkód często decyduje o dalszym przetrwaniu firmy, dlatego w razie potrzeby nasi specjaliści pozostają do dyspozycji Klientów przez 24 godziny na dobę!

fot szkody

Kancelaria Brokerska WTB doradza i pośredniczy swoim Klientom w zakresie podstawowych ubezpieczeń:

 • majątkowych
 • komunikacyjnych
 • rolnych
 • odpowiedzialności cywilnej
 • grupowych ubezpieczeń na życie
 • grupowych ubezpieczeń zdrowotnych

oraz ubezpieczeń specjalistycznych:

 • Ubezpieczenie Zarządu (D&O)
 • Ubezpieczenie od Utraty Zysku (BI)
 • Uszkodzeniu Maszyn (MLOP)
 • Ubezpieczenia Maszyn od Awarii (MB)
 • Ubezpieczenie Maszyn Budowlanych (CPM)
 • Ubezpieczenia Budowlane i Montażowe (CAR/EAR])
 • Gwarancje Usunięcia Wad i Usterek
 • Gwarancje Należytego Wykonania
 • Kontraktu
 • Gwarancje Zwrotu Zaliczki
 • Gwarancje Ubezpieczeniowe
 • Kredyt Kupiecki
 • Gwarancje Wadialne

oraz wszystkich innych w zależności od zaudytowanych potrzeb bezpieczeństwa danej spółki.

Skontaktuj się z naszym licencjonowanym brokerem i zapytaj o rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo Twojej firmy!

fot ubezp

Ubezpieczenia podstawowe:

{kategoria "17"}

Ubezpieczenia specjalistyczne:

{kategoria "14"}

fot ubezp

Przedmiotem usług Kancelarii Brokerskiej WTB jest zawieranie i wykonywanie umów ubezpieczenia w imieniu Klientów oraz pośredniczenie przy zawieraniu umów ubezpieczenia, a w szczególności:

 • Przeprowadzenie audytu obowiązujących umów ubezpieczenia
 • Ocena aktualnego poziomu bezpieczeństwa
 • Przeprowadzenie analizy ryzyk i kluczowych zagrożeń klienta
 • Zbadanie rynku ubezpieczeń celem pokrycia ryzyka zapewniającego najlepszą i skuteczną ochronę ubezpieczeniową klienta
 • Tworzenie indywidualnych programów ubezpieczeniowych
 • Negocjacje warunków i kosztów ubezpieczeń z towarzystwami ubezpieczeniowymi, w tym proponowanie odpowiednich klauzul oraz warunków dodatkowych
 • Kompleksowa pomoc w opracowywaniu treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia – w przypadku zamówień publicznych oraz aktywne uczestnictwo przy wyborze ofert, jako profesjonalny doradca
 • Objęcie pełną ochroną, nadzór nad terminami rat 
 • Obsługa likwidacji szkód, mająca na celu skuteczne działanie w kierunku otrzymania należnych odszkodowań
 • Współpraca z rzeczoznawcami
 • Przygotowanie procedury w przedmiocie wznowienia obowiązywania dotychczasowych umów ubezpieczenia (sporządzanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, składanie zapytań ofertowych do zakładów ubezpieczeń)
 • Systemowe przygotowanie do działania w kryzysie, tj. wprowadzenie procedur ubezpieczeniowych, które pozwalają na szybką identyfikację nowych ryzyk, weryfikację dotychczasowej ochrony, szkolenie pracowników oraz przekazanie niezbędnych narzędzi do postępowania w sytuacjach kryzysowych.
 • Rekomendacje w zakresie rozwoju ochrony ubezpieczeniowej oraz bieżąca analiza rynku ubezpieczeń i dostępnych produktów w celu stałego zwiększania strefy bezpieczeństwa Klient 

fot misja

Oferujemy ponadto następujące świadczenia:

 • Reprezentację procesową
 • Tłumaczenia dokumentów z zakresu ubezpieczeń
 • Samochody zastępcze

   

Misją WTB jest zwiększanie strefy bezpieczeństwa oraz gwarantowanie harmonijnego rozwoju Klientów, w szczególności poprzez systemowe przygotowanie do działania w kryzysie.

By skutecznie realizować misję, zdefiniowaliśmy katalog wartości, którym hołdujemy, i których wymagamy od osób zainteresowanych pracą w naszej kancelarii. Te wartości to: eksperckość, uczciwość, zaangażowanie i współpraca.

Jeśli zgadzasz się tymi wartościami i chcesz rozwijać się zawodowo w najprężniejszej Kancelarii Brokerskiej w regionie leszczyńskim, to wyślij nam swoje CV oraz list motywacyjny.

Aktualne wakaty znajdziesz poniżej, a jeśli nie ma tam interesującej oferty, ale uważasz, że Twoje kompetencje przydadzą się w kancelarii wyślij nam swoją aplikację, a na pewno ją rozpatrzymy!

Klauzula RODO dla kandydatów do pracy w "WTB" - pobierz

Aktualne wakaty

{kategoria "15"}

fot kariera

Lore consequismodipit exero eugait ate dunt lan hent praese tatis nullan henit landit autpat dolore dolore magna commolor si ese commy nulla commoloreet alit alis dolut euis alit la consequisim dio odolobore consequisit landrem vullamcon utet wisi estrud eumsandionullam dolenim niat eliquipis atet augait wismolor aliquismo olenit, consequisl eu feugiam quam dipit lutatuerostrud min erosto od enismolobore dolesto duipit am, sisi blaortisim quis augiam nonullum ver sit nulla feugue consed et veliqui tatue magna aliquiscil eu feuguerciliquam, quisi euguercinibh eliquamet eraessim quat. Ut nullaoreetum quipismodolore vel eugait,sequiscin ulluptat nos delissit, quam, venim delit

Czym są pliki Cookie

Plik cookie (ciasteczka) to krótkie informacje tekstowe zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika. Pozwalają witrynie zapamiętać takie informacje, jak np. preferowany język czy inne ustawienia. Niniejsza witryna korzysta z dwóch rodzajów plików „cookies” – „sesyjnych” oraz „stałych”. „Sesyjne” to pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do momentu wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce?

Lore consequismodipit exero eugait ate dunt lan hent praese tatis nullan henit landit autpat dolore dolore magna commolor si ese commy nulla commoloreet alit alis dolut euis alit la consequisim dio odolobore consequisit landrem vullamcon utet wisi estrud eumsandionullam dolenim niat eliquipis atet augait wismolor aliquismo olenit, consequisl eu feugiam quam dipit lutatuerostrud min erosto od enismolobore dolesto duipit am, sisi blaortisim quis augiam nonullum ver sit nulla feugue consed et veliqui tatue magna aliquiscil eu feuguerciliquam, quisi euguercinibh eliquamet eraessim quat.

Ut nullaoreetum quipismodolore vel eugait,sequiscin ulluptat nos delissit, quam, venim delit ad ex ea consequat lore magnisi tie consent ipsustrud et ute feugait, quatis nit iriusto conse magniam aliquatueriure consent lor iriusciduismolut volesto eraestio core min venim vel ipissi eu feugait wis eugue er sendit vullandigna faccum nostionumsandit, volor ing et nullaorpero odionummy nit lorper acipsum ver si exer autpat.

Ut nullaoreetum quipismodolore vel eugait,sequiscin ulluptat nos delissit, quam, venim delit ad ex ea consequat lore magnisi tie consent ipsustrud et ute feugait, quatis nit iriusto conse magniam aliquatueriure consent lor iriusciduismolut volesto eraestio core min venim vel ipissi eu feugait wis eugue er sendit vullandigna faccum nostionumsandit, volor ing et nullaorpero odionummy nit lorper acipsum ver si exer autpat.

Ut nullaoreetum quipismodolore

vel eugait,sequiscin ulluptat nos delissit, quam, venim delit ad ex ea consequat lore magnisi tie consent ipsustrud et ute feugait, quatis nit iriusto conse magniam aliquatueriure consent lor iriusciduismolut volesto eraestio core min venim vel ipissi eu feugait wis eugue er sendit vullandigna faccum nostionumsandit, volor ing et nullaorpero odionummy nit lorper acipsum ver si exer autpat.

 

 

 

 

Lore consequismodipit exero eugait ate dunt lan hent praese tatis nullan henit landit autpat dolore dolore magna commolor si ese commy nulla commoloreet alit alis dolut euis alit la consequisim dio odolobore consequisit landrem vullamcon utet wisi estrud eumsandionullam dolenim niat eliquipis atet augait wismolor aliquismo olenit, consequisl eu feugiam quam dipit lutatuerostrud min erosto od enismolobore dolesto duipit am, sisi blaortisim quis augiam nonullum ver sit nulla feugue consed et veliqui tatue magna aliquiscil eu feuguerciliquam, quisi euguercinibh eliquamet eraessim quat.

Ut nullaoreetum quipismodolore vel eugait,sequiscin ulluptat nos delissit, quam, venim delit ad ex ea consequat lore magnisi tie consent ipsustrud et ute feugait, quatis nit iriusto conse magniam aliquatueriure consent lor iriusciduismolut volesto eraestio core min venim vel ipissi eu feugait wis eugue er sendit vullandigna faccum nostionumsandit, volor ing et nullaorpero odionummy nit lorper acipsum ver si exer autpat.

Ut nullaoreetum quipismodolore vel eugait,sequiscin ulluptat nos delissit, quam, venim delit ad ex ea consequat lore magnisi tie consent ipsustrud et ute feugait, quatis nit iriusto conse magniam aliquatueriure consent lor iriusciduismolut volesto eraestio core min venim vel ipissi eu feugait wis eugue er sendit vullandigna faccum nostionumsandit, volor ing et nullaorpero odionummy nit lorper acipsum ver si exer autpat.

Ut nullaoreetum quipismodolore

vel eugait,sequiscin ulluptat nos delissit, quam, venim delit ad ex ea consequat lore magnisi tie consent ipsustrud et ute feugait, quatis nit iriusto conse magniam aliquatueriure consent lor iriusciduismolut volesto eraestio core min venim vel ipissi eu feugait wis eugue er sendit vullandigna faccum nostionumsandit, volor ing et nullaorpero odionummy nit lorper acipsum ver si exer autpat.

 

 

 

Kancelaria Brokerska WTB Sp. z o.o.
tel. kom. 606 11 88 00

wtb@wtb.com.pl

 

f