logo

Grupa Conecto Broker

Zweryfikuj jakość swoich programów ubezpieczeniowych!

Skontaktuj się z szefem działu audytu – audyt@wtb.com.pl

Kancelaria Brokerska WTB jest członkiem założycielem Grupy CONECTO BROKER.

CONECTO BROKER powstało w 2018 roku, jako połączenie niezależnych brokerów, którzy skonsolidowali zasoby, zróżnicowane doświadczenia oraz kompetencje, by oferować lepszy i szerszy serwis w zakresie ochrony ubezpieczeniowej, wzmocnić pozycję negocjacyjną wobec ubezpieczycieli, zwiększyć rynkowe możliwości działania poszczególnych kancelarii brokerskich i tym samym skuteczniej reprezentować Klientów.

Celem grupy jest integracja operujących regionalnie średniej wielkości kancelarii brokerskich, które przywiązane do idei niezależności poszukują elastycznych form współpracy, umożliwiających przezwyciężenie barier rozwojowych oraz stabilizujących rynkową pozycję.

 

Jesteś brokerem? Przyłącz się do nas! www.conectobroker.pl 
Spółdzielnia niezależnych brokerów ubezpieczeniowych Conecto Broker

Kancelaria Brokerska WTB Sp. z o.o. 

tel. 65 529 90 90, 529 66 90
tel. kom. 606 11 88 00

wtb@wtb.com.pl

logo cb white

a f