logo

Ubezpieczenia podstawowe

Zweryfikuj jakość swoich programów ubezpieczeniowych!

Skontaktuj się z szefem działu audytu – audyt@wtb.com.pl

Ubezpieczenie Transportowe OCPD, OCS, Cargo, OC Zawodowa Przewoźnika, OC Działalności, Kabotaż, likwidacja szkód transportowych przez brokera...

Grupowe Ubezpieczenia Zdrowotne to ubezpieczenie, które umożliwia ubezpieczonym szybki dostęp do lekarzy specjalistów i badań w wielu placówkach medycznych na terenie Polski... 

Grupowe Ubezpieczenia na Życie to umowa zawierana pomiędzy pracodawcą, a ubezpieczycielem na rzecz pracownika...

Ubezpieczenia rolnicze składają się z ubezpieczeń obowiązkowych i dobrowolnych. Oferta brokera ubezpieczeniowego "WTB" obejmuje obsługę kompleksowych ubezpieczeń rolnych...

Analiza i obsługa ryzyk transportowych, dedykowane programy flotowe dostosowane do wielkości floty i specyfiki usług, likwidacja szkód komunikacyjnych...

Ubezpieczenie Mienia All Risks zabezpiecza mienie firm na wypadek wszystkich ryzyk za wyjątkiem wyłączonych w umowie, zazwyczaj szkód spowodowanych ogniem, kradzieżą z włamaniem, rabunkiem i innymi zdarzeniami losowymi...

Kancelaria Brokerska WTB Sp. z o.o.
tel. kom. 606 11 88 00

wtb@wtb.com.pl

 

f