logo

ubezpieczenia specjalistyczne

Zweryfikuj jakość swoich programów ubezpieczeniowych!

Skontaktuj się z szefem działu audytu – audyt@wtb.com.pl

Ubezpieczenie cybernetyczne od ataków hakerskich, złośliwego oprogramowania, utraty danych osobowych RODO, czy szpiegostwa cybernetycznego...

Polisa "Ubezpieczanie hodowli zwierząt" - Nowy produkt dla producentów [hodowców] drobiu oraz producentów jaj konsumpcyjnych...

Ubezpieczenie kredytu kupieckiego zwane również ubezpieczeniem wierzytelności handlowych przeznaczone jest dla przedsiębiorców oferujących swoim klientom odroczone terminy płatności...

W relacjach gospodarczych coraz częściej wierzyciel (np. zamawiający w postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego) wymaga specjalnego zabezpieczenia swoich interesów...

 

Ubezpieczenie od utraty zysku (Business Interruption), jest ubezpieczeniem związanym z utratą korzyści , jakie poszkodowany mógłby osiągnąć gdyby szkoda objęta polisą, nie wystąpiła...

Ubezpieczenie D&O, czyli Directors and Officers, zawiera się na rzecz osób pełniących kluczowe funkcje w ... 

Eksploatacja maszyn wiąże się nierozerwalnie z ryzykiem wystąpienia awarii lub uszkodzenia. Ubezpieczenie od awarii maszyn (tzw. MB – Machinery Breakdown) chroni maszyny i urządzenia... 

Ubezpieczenie sprzętu i maszyn budowlanych od wszelkich zdarzeń [Contractors Plant Machinery] obejmuje ochroną sprzęt i maszyny przedsiębiorcy po przyjęciu ich do eksploatacji...

Ubezpieczenia prac budowlano-montażowych CAR/EAR zawierane są przez przedsiębiorstwa budowlane, generalnych wykonawców robót budowlanych, inwestorów i inwestorów zastępczych lub właścicieli nowo powstających obiektów...

Ubezpieczenie zdrowotne zagranicznej podróży służbowej [polisa MKL „Międzynarodowe Koszty Leczenia”] to oferta ubezpieczeń dedykowanych dla firm transportowych...

Kancelaria Brokerska WTB Sp. z o.o.
tel. kom. 606 11 88 00

wtb@wtb.com.pl

 

f