logo

Ubezpieczenia

Zweryfikuj jakość swoich programów ubezpieczeniowych!

Skontaktuj się z szefem działu audytu – audyt@wtb.com.pl

 Polisa "Ubezpieczanie hodowli zwierząt" - Nowy produkt dla producentów [hodowców] drobiu oraz producentów jaj konsumpcyjnych.

Dedykowana dla gospodarstw hodowlanych polisa BI [Business Interruption] pokrywa utracony zysk w przypadku:

  • konieczności utylizacji stada brojlerów - na skutek wystąpienia na fermie lub w jej pobliżu chorób zakaźnych zwalczanych z urzędu np. ptasiej grypy (Avian influenza) lub rzekomego pomoru drobiu (Newcastle disease – ND);
  • ponoszenia kosztów weterynaryjnych, obniżenia wydajności produkcji, zwiększonej śmiertelności w stadzie
  • problemów technicznych na fermie drobiu – np. na skutek braku dostaw prądu
  • zatrucia lub paniki stada
  • zakażenia chorobą „czarnej główki’
  • zakażenia stada serotypami Salmonelli 

Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami w celu zawarcia ubezpieczenia lub uzyskania szerszych informacji!

Ubezpieczenie utraty zysku w hodowli drobiu „BI” dedykowane jest:

wyspecjalizowanym gospodarstwom zajmującym się chowem i hodowlą drobiu, które nie są w stanie pokryć strat powstałych na skutek chorób zakaźnych zwalczanych z urzędu lub innych chorób zakaźnych

oraz inwestującym i chcącym się rozwijać gospodarstwom, które ze względu na swoje finansowe zobowiązania nie mogą pozwolić sobie na obniżenie wypłacalności

Likwidacja szkód na fermach drobiu!

Kancelaria Brokerska WTB to broker posiadający kilkunastoletnie doświadczenie w przygotowywaniu OWU [Ogólnych Warunków Ubezpieczenia] i likwidacji szkód na fermach drobiu!
 

Czytaj więcej [kliknij]

Kancelaria Brokerska WTB Sp. z o.o. 
tel. 65 529 90 90, 529 66 90
tel. kom. 606 11 88 00

wtb@wtb.com.pl

logo cb white

a f