logo

Usługi Brokera Ubezpieczeniowego

Zweryfikuj jakość swoich programów ubezpieczeniowych!

Skontaktuj się z szefem działu audytu – audyt@wtb.com.pl

Przedmiotem usług Kancelarii Brokerskiej WTB jest zawieranie i wykonywanie umów ubezpieczenia w imieniu Klientów oraz pośredniczenie przy zawieraniu umów ubezpieczenia, a w szczególności:

 • Przeprowadzenie audytu obowiązujących umów ubezpieczenia
 • Ocena aktualnego poziomu bezpieczeństwa
 • Przeprowadzenie analizy ryzyk i kluczowych zagrożeń klienta
 • Zbadanie rynku ubezpieczeń celem pokrycia ryzyka zapewniającego najlepszą i skuteczną ochronę ubezpieczeniową klienta
 • Tworzenie indywidualnych programów ubezpieczeniowych
 • Negocjacje warunków i kosztów ubezpieczeń z towarzystwami ubezpieczeniowymi, w tym proponowanie odpowiednich klauzul oraz warunków dodatkowych
 • Kompleksowa pomoc w opracowywaniu treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia – w przypadku zamówień publicznych oraz aktywne uczestnictwo przy wyborze ofert, jako profesjonalny doradca
 • Objęcie pełną ochroną, nadzór nad terminami rat 
 • Obsługa likwidacji szkód, mająca na celu skuteczne działanie w kierunku otrzymania należnych odszkodowań
 • Współpraca z rzeczoznawcami
 • Przygotowanie procedury w przedmiocie wznowienia obowiązywania dotychczasowych umów ubezpieczenia (sporządzanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, składanie zapytań ofertowych do zakładów ubezpieczeń)
 • Systemowe przygotowanie do działania w kryzysie, tj. wprowadzenie procedur ubezpieczeniowych, które pozwalają na szybką identyfikację nowych ryzyk, weryfikację dotychczasowej ochrony, szkolenie pracowników oraz przekazanie niezbędnych narzędzi do postępowania w sytuacjach kryzysowych.
 • Rekomendacje w zakresie rozwoju ochrony ubezpieczeniowej oraz bieżąca analiza rynku ubezpieczeń i dostępnych produktów w celu stałego zwiększania strefy bezpieczeństwa Klient 

fot misja

Oferujemy ponadto następujące świadczenia:

 • Reprezentację procesową
 • Tłumaczenia dokumentów z zakresu ubezpieczeń
 • Samochody zastępcze

   

Kancelaria Brokerska WTB Sp. z o.o.
tel. kom. 606 11 88 00

wtb@wtb.com.pl

 

f