logo

Klauzula Informacyjna RODO

Zweryfikuj jakość swoich programów ubezpieczeniowych!

Skontaktuj się z szefem działu audytu – audyt@wtb.com.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO dotycząca przetwarzania danych osobowych. 

Niniejszym informuję, iż:

  1. Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest Kancelaria Brokerska WTB Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie, ul. Towarowa 1, 64-100 Leszno, NIP: 6972207186, KRS: 0000285893.
  2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres siedziby spółki podany w ust. 1 powyżej.
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu spełnienia obowiązku kontraktowego świadczenia usług brokerskich, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO.
  4. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia świadczenia usług brokerskich oraz po upływnie okresu przedawnienia roszczeń wynikających z wynikających z tej obsługi lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania dokumentacji księgowej wynikającego z przepisów prawa.
  5. Przekazane dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom, zleceniobiorcom oraz podmiotom współpracującym z Kancelarią Brokerską WTB Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie.
  6. Osoby, których dane bezpośrednio dotyczą, mają prawo wglądu do ich treści, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania ich danych osobowych.
  7. Dane nie będą przekazywane podmiotom znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
  8. Podane dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani na podstawie tych danych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany. 

Pobierz Klauzulę RODO 

 

WTB Rodo

Kancelaria Brokerska WTB Sp. z o.o.
tel. kom. 606 11 88 00

wtb@wtb.com.pl

 

f